Uncategorized

język rosyjski I F4R i I P4

03.04.2020

Temat: Krystyna ma urodziny.

 

1.Wprowadzenie słownictwa związanego ze składaniem życzeń z różnych okazji.

Dziś nauczymy się składać życzenia z różnych okazji. Na początku obejrzyjcie krótkie życzenia na rosyjskich stronach internetowych:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9FqBJILuK9o&feature=emb_title

https://ok.ru/video/496521253303https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=cNYVsZAOJpQ&feature=emb_title

2.Czytanie dialogów i odpowiedzi na pytania.

Do tematu przygotowałam prezentację. Na slajdzie 2 i 3 znajdziecie krótkie dialogi a także słowniczek do tekstu. Przeczytajcie je proszę i postarajcie się odpowiedzieć na pytania.

PREZENTACJA  Życzenia – prezentacja

3.Wprowadzenie odmiany czasownika „składać życzenia” (поздравлять).

Поздравлять (кого? с чем?) – składać życzenia (komu? z jakiej okazji?), gratulować

Ten czasownik łączy się z innym pytaniem niż w języku polskim (кого?). Jest to pytanie biernika więc zaimki osobowe, rzeczowniki muszą być w tym przypadku. Przykłady znajdziecie na slajdzie nr 5, tam również jest odmiana czasownika w czasie teraźniejszym . Powtarzajcie ją głośno i zapiszcie. Czasownik ten należy do koniugacji 1, której końcówki już doskonale znacie.

Na slajdzie nr 6 znajdziecie formy zaimków osobowych oraz rzeczowników w bierniku a także przykłady świąt i wydarzeń (wraz z tłumaczeniem na język polski), z okazji których składamy życzenia i gratulacje. Przepiszcie wszystkie wyrażenia i postarajcie się zapamiętać.

5.Wprowadzenie odmiany czasownika „życzyć” (желать).

Ten czasownik odpowiada na pytanie – komu? (кому?) więc zaimki osobowe oraz rzeczowniki wstawiamy w celowniku.

Odmianę czasownika w czasie teraźniejszym znajdziecie na slajdzie nr 7. Przepiszcie ją i powtórzcie. Czasownik ten należy również do koniugacji 1. Na slajdzie nr 8 znajdują się formy zaimków osobowych w celowniku oraz niektórych rzeczowników. Znajdziecie tam również przykłady wyrażeń czego życzymy ( z tłumaczeniem na język polski). Przepiszcie i postarajcie się powtórzyć.

6.Ćwiczenie odmian czasowników oraz składania życzeń.

Na slajdzie 9 są odmiany obydwu czasowników. Powtórzcie je jeszcze raz. Przeczytajcie życzenia na slajdzie 10 i postarajcie się odpowiedzieć kto złożył życzenia i czego życzył?

Na slajdzie 11 są przykłady zdań po rosyjsku. Postarajcie się je ustnie przetłumaczyć na język polski.

Postarajcie się napisać jedne życzenia po rosyjsku. Pomogą ci w tym polecenia na slajdzie 12. Wybierzcie jedną spośród podanych propozycji. Zróbcie zdjęcie zapisanych życzeń i przyślijcie na adres radkowska.zsckrjablon@gmail.com

W treści wiadomości lub tytule napiszcie imię, nazwisko i klasę.

Zdjęcie będzie potwierdzeniem waszego uczestnictwa w lekcji. Otrzymacie plusy z aktywności, które zostaną doliczone do zebranych już wcześniej.

Możecie do mnie pisać na dzienniku bądź na wskazany wcześniej adres.

 

Miłej pracy!

Urszula Rądkowska