Uncategorized

język rosyjski I CG

29.04.2020

Temat: Czas przeszły czasowników.

1.Wprowadzenie.

Dziś nauczymy się tworzyć formy czasu przeszłego czasowników. Obejrzyjcie filmik:

Przeczytajcie informacje i zapiszcie:

W języku rosyjskim formy czasu przeszłego większości czasowników tworzymy poprzez dodanie w liczbie pojedynczej do tematu bezokolicznika:

л dla rodzaju męskiego

ла dla rodzaju żeńskiego

ло dla rodzaju nijakiego

We wszystkich formach osobowych liczby mnogiej dla wszystkich rodzajów występuje końcówka – ли, porównaj:

Дима и Юра читали книгую – Dima i Jura czytali książkę.

Надя и Нина читали книгу. – Nadia i Nina czytały książkę.

 

Odrzucamy końcówkę czasownika (-ть) i do tematu czasownika (tego co pozostało) dodajemy końcówki dla poszczególnych rodzajów i liczby mnogiej:

Bezokolicznik Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga Tłumaczenie
Бы – ть Бы – л Бы – ла Бы – ло Бы – ли być
Чита – ть Чита – л Чита – ла Чита – ло Чита – ли czytać

W szczególny sposób formy czasu przeszłego tworzą niektóre czasowniki, np:

есть (jeść) – он ел, она ела, оно ело, они ели

идти (iść) – он шёл, она шла, оно шло, они шли

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Przerysuj tabelę i postaraj się uzupełnić. Przyślij zdjęcie rozwiązania.

Adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Bezokolicznik Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga Tłumaczenie
делать         robić
думать         myśleć
писать         pisać
работать         pracować
плавать         pływać
гулять         spacerować
слушать         słuchać

Postaraj się ustnie wykonać ćwiczenia:

3.Podsumowanie.

Na zakończenie posłuchajcie jeszcze raz jak tworzymy czas przeszły i utrwalajcie.

 

Piszcie również na dzienniku. Proszę o przesłanie rozwiązań z wcześniejszych tematów.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska