1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

język rosyjski I CG

22.04.2020

Temat: Plan zajęć.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie nazw przedmiotów szkolnych i przygotowanie planu zajęć.

1.Wprowadzenie słownictwa.

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VFNFn8i7gv0&feature=emb_title

Przeczytajcie, powtórzcie i przepiszcie nazwy przedmiotów szkolnych:

Расписание уроков – plan lekcji

Польский язык – język polski

Русский язык – język rosyjski

Английский язык – język angielski

Немецкий язык – język niemiecki

Математика – matematyka

Физика – fizyka

Биология – biologia

География – geografia

Химия – chemia

История – historia

Информатика – informatyka

Физкультура – wychowanie fizyczne

Религия – religia

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Odsłuchajcie nagranie i postarajcie się wykonać ćwiczenie:

Nagranie 33

Postarajcie się wykonać ćwiczenie:

Ćw. 4 i 5 str. 48 z podręcznika

Przeczytajcie wyrażenia i spróbujcie wykonać ćwiczenie – jakie przedmioty lubicie, a jakich nie i dlaczego (korzystając z nazw, które pojawiły się na lekcji, nie musi to być zgodne z prawdą, najważniejsze żebyście utrwalili wyrażenia):

Мне нравится – podoba mi się

Мне легко / трудно даётся – łatwo / trudno mi przychodzi

Мой любимый предмет это – mój ulubiony przedmiot to

(не)логичный предмет для меня – (nie)logiczny przedmiot dla mnie

Лёгкий – łatwy

(не)важный – (nie)ważny

Интересный – interesujący

Скучный – nudny

 

Spróbujcie napisać plan zajęć od poniedziałku do piątku uwzględniając tylko te nazwy przedmiotów, które poznaliście (wymyślony). Każdego dnia zapiszcie tylko trzy lekcje tak, by się nie powtarzały w ciągu tygodnia. Narysujcie tabelę, wpiszcie dni tygodnia. Zdjęcie rozwiązania przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Będzie ono potwierdzeniem waszego uczestnictwa w lekcji. Otrzymacie plusa z aktywności.

Piszcie na dzienniku bądź na wskazany wcześniej adres.

Urszula Rądkowska