1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

język rosyjski I CG

01.04.2020

Temat: Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -a, я.

 

1.Wprowadzenie – nazwy przypadków po rosyjsku, odmiana rzeczowników.

Na początku obejrzyjcie proszę krótki filmik nagrany przez Rosjankę. Nazywa ona przypadki po rosyjsku i pytania do nich, na jednym przykładzie omawia końcówki poszczególnych form.

https://www.youtube.com/watch?v=RHn70xPmKwo – „Odmiana rzeczowników pierwszej deklinacji”

Do tematu przygotowałam prezentację. Na slajdzie nr 2 znajdziecie tabelę z przykładami odmian rzeczowników rodzaju żeńskiego, ale też niektórych rodzaju męskiego zakończonych na -a bądź – я (папа, дядя). Przeczytajcie odmianę, zwróćcie uwagę na końcówki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

PREZENTACJA – Rzeczowniki rodzaju żeńskiego i męskiego zakończone na –

2.Ćwiczenie odmiany rzeczowników.

Na slajdzie nr 2 znajdują się polecenia – odmień rzeczowniki pisemnie i ustnie. Postarajcie się je wykonać.

Na slajdzie nr 3 znajduje się ćwiczenie. Wstawcie końcówki i zapiszcie ćwiczenie.

Na slajdzie nr 4 również znajdziecie ćwiczenie – odpowiedz na pytania. Wykonajcie je ustnie.

W miarę możliwości przyślijcie mi na adres e – mail zdjęcie odmiany 4 rzeczowników (Газета – gazeta,Деревня – wieś, Мама – mama, Няня – niania). Będzie ono potwierdzeniem uczestnictwa w lekcji. Otrzymacie plusy z aktywności, które zostaną doliczone do zebranych wcześniej.

W razie pytań proszę pisać przez dziennik lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska