Uncategorized

język rosyjski I CG

03.06.2020

Temat: Czasowniki: myć, myć się.

 

Ostatnio mówiliśmy o różnych codziennych czynnościach domowych, odmienialiśmy czasowniki np.: завтракать, обедать, ужинать. Dziś odmienimy czasowniki мыть – myć, мыться – myć się w czasie teraźniejszym, zastosujemy je w zdaniach oraz poznamy przyimki używane do oznaczenia następstwa w czasie.

1.Czasowniki: мыть, мыться.

Obejrzyjcie proszę nagranie, w którym prezentowana jest odmiana czasowników oraz przykłady zastosowania odpowiednich form w zdaniach. Postarajcie się głośno powtórzyć odmienione formy.

Zapiszcie czasowniki, wyrażenia, odmianę, zdania z zastosowanymi formami czasowników.

мыть – что? – myć – co?

– руки – ręce

– ноги – nogi

– голову – głowę

– посуду – naczynia

– овощи – warzywa

– фрукты – owoce

– полы – podłogi

Przy odmianie tego czasownika w czasie teraźniejszym następuje zmiana samogłoski w temacie: мы – ть ale я мо – ю.

Я мою

Ты моешь

Он, она моет

 

Мы моем

Вы моете

Они моют

 

Я мою руки перед обедом. – Myję ręce przed obiadem

Ты сегодня вечером моешь голову? – Ty dziś wieczorem myjesz głowę?

У нас дома Тамара моет посуду и убирает гостиную. – W naszym domu Tamara myje naczynai i sprząta pokój gościnny.

Мы моем овощи и фрукты. – My myjemy warzywa i owoce.

Вы моете полы в нашем классе? – Wy myjecie podłogi w naszej klasie?

Родители моют тарелки, стаканы, чашки, вилки и ложки. – Rodzice myją talerze, szklanki, filiżanki, widelce i łyżki.

Czasownik: мыться – myć się

Czasownik ten jest czasownikiem zwrotnym, ponieważ ma na końcu -ся. Końcówki są identyczne jak w przypadku czasownika мыть natomiast przy odmianie czasowników zwrotnych w 1 osobie liczby pojedynczej i w 2 osobie liczby mnogiej dodajemy  – сь, w pozostałych formach dodajemy – ся.

Я моюсь

Ты моешься

Он, она моется

 

Мы моемся

Вы моетесь

Они моются

 

Я моюсь утром и вечером. – Ja myję się rano i wieczorem.

Вы моетесь холодной или тёплой водой? – Wy myjecie się chłodną czy ciepłą wodą?

Мне сегодня не хочется мыться. – Dziś nie chce mi się myć.

Postarajcie się samodzielnie wykonać ćwiczenie.

Ćwiczenie:

Uzupełnij zdania czasownikiem мыть lub мыться w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego.

1.Ты всегда………………………..фрукты? – Да, я ……………………., а мой брат не ……………………………

2.Утром я ……………………………..холодной водой, а вечером тёплой.

3.Мальчики любят играть в футбол. После игры они долго……………………………

4.Федя и папа ………………………………..посуду посе ужина.

5.Вы часто ……………………………….руки?

6.Почему вы так долго ………………………………? – Мы только начали ……………………………

2.Przyimki oznaczające następstwo w czasie.

Przyimka „после” używamy do oznaczenia następstwa w czasie. Odpowiada on polskiemu przyimkowi „po”. Rzeczownik po przyimku jest w formie dopełniacza – после чего? np.:

После обеда мы поехали на дачу.

После уроков мы играли в мяч.

После работы родители пойдут в театр.

После завтрака мальчики вышли во двор.

После ужина Юра поехал к бабушке.

После концерта мама приехала домой.

W języku rosyjskim dla oznaczenia następstwa w czasie stosujemy również przyimek „по” w znaczeniu „после чего – либо”.

Rzeczownik po zastosowaniu przyimka jest w formie miejscownika – по ком? по чём? zapiszcie przykłady:

По прибытии в Москву – po przybyciu do Moskwy

По завершении работы – po zakończeniu pracy

По окончании курсов – po zakończeniu kursów

По приезде в Венецию – po przyjeździe do Wenecji

 

Zdjęcie rozwiązanego ćwiczenia wyślijcie na adres radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności podczas zajęć.

W razie pytań piszcie przez dziennik lub na wskazany wcześniej adres.

Pozdrawiam, Urszula Rądkowska