Uncategorized

język rosyjski I CG

20.05.2020

Temat: Codzienne czynności domowe.

 

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie oraz utrwalenie wyrażeń opisujących codzienne czynności domowe.

1.Wprowadzenie.

Na początek obejrzyjcie krótki filmik, zwróćcie uwagę na formy czasowników:

„Rosyjskie czasowniki opisujące codzienne czynności”

Przeczytajcie wyrażenia z tabeli wraz z tłumaczeniem, zapiszcie.

Дома́шние обя́занности Obowiązki domowe
Выгу́ливать соба́ку Wyprowadzać psa
Корми́ть кота́ Karmić kota
Убира́ть кварти́ру /ко́мнату /дом Sprzątać mieszkanie/ pokój/ dom
Мыть полы́/ о́кна Myć podłogi/ okna
Полива́ть цветы́ Podlewać kwiaty
Вытира́ть пыль Ścierać kurze
Пылесо́сить ковёр Odkurzać dywan
Мыть посу́ду Zmywać naczynia
Выноси́ть му́сор Wynosić śmieci
Де́лать сти́рку Robić pranie
Гла́дить Prasować
Де́лать поку́пки Robić zakupy
Пoмoгать Pomagać
Гото́вить обе́д Gotować obiad
Ре́зать хлеб Kroić chleb
Налива́ть чай /ко́фе Nalewać herbatę/ kawę

 

2.Czytanie przykładowych zdań oraz dialogów.

Przeczytajcie przykładowe zdania opisujące codzienne czynności domowe. Zwróćcie uwagę na formy czasowników.

Каждый день я выгуливаю собаку и кормлю кота. – Codziennie wyprowadzam psa na spacer i karmię kota.

Я убтраю мою комнату и пылесошу ковёр в гостиной. – Sprzątam mój pokój i odkurzam dywan w pokoju gościnnym.

Я мою полы и окна в субботу. – Myję podłogi i okna w sobotę.

Мама поливает цветы а папа вытирает пыль. – Mama podlewa kwiaty a tata wyciera kurz.

После обеда сестра моет посуду а я помогаю маме убирать. – Po obiedzie siostra zmywa naczynia a ja pomagam mamie sprzątać.

Стирку всегда делает мама. – Pranie zawsze robi mama.

Время от времени я готовлю обед. – Od czasu do czasu gotuję obiad.

Утром папа режет хлеб а я налваю чай и кофе. – Rano tata kroi chleb a ja nalewam herbatę i kawę.

Всегда вечером глажу одежду на следующий день. – Zawsze wieczorem prasuję ubrania na następny dzień.

Мусор выносит папа а покупки делает мама. – Śmieci wynosi tata i zakupy robi mama.

Postarajcie się przeczytać krótkie dialogi:

– Ю́ра, у тебя́ есть дома́шние обя́занности? – Jura, czy masz obowiązki domowe?
– Да, коне́чно. – Tak, oczywiście.
– А как ты помога́ешь до́ма? – A jak pomagasz w domu?
– Обы́чно ве́чером я выношу́ му́сор и заряжа́ю посудомо́йку. – Zazwyczaj wieczorem wynoszę śmieci i załadowuję zmywarkę.

 

 

Катя, ты помогаешь дома? Kasia, ty pomagasz w domu?
Да, помогаю. Tak, pomagam.
А что ты делаешь? A co robisz?
В субботу я убираю свою комнату и мою посуду. W sobotę sprzątam pokój i zmywam naczynia.
А что ты делаешь каждый день? A co robisz codziennie?
Каждый день я выгуливаю собаку и выношу мусор. Codziennie chodzę z psem na spacer i wynoszę śmieci.

 

Как ты помогаешь дома? Jak pomagasz w domu?
Я готовлю завтрак, мою посуду, пылесошу и поливаю цветы. Robię śniadanie, zmywam naczynia, odkurzam
i podlewam kwiaty.

Przeczytaj dialogi:

– Антони́на, когда́ ты помога́ла ма́ме мыть о́кна?

– Мы мы́ли о́кна весно́й.

***
– Ми́ша, когда́ ты помога́л па́пе убира́ть кварти́ру?

– В суббо́ту у́тром.

***
– Когда́ ты выно́сишь му́сор?

– Ве́чером.

***
– Когда́ ма́ма покупа́ет хлеб?

– В понеде́льник и сре́ду ве́чером.

***
– Что па́па де́лает ве́чером?

– Он гото́вит у́жин.

3.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Ćwiczenie 1

Spróbujcie przetłumaczyć zdania na język polski:

1.Я режу хлеб и наливаю чай.

2.После обеда мою посуду.

3.Я выношу мусор вечером.

4.Я поливаю цветы и выгуливаю собаку.

Ćwiczenie 2

Spróbujcie przetłumaczyć zdania na język rosyjski:

1.Sprzątam mój pokój codziennie.

2.Gotuję obiad i prasuję ubrania.

3.Często robię zakupy.

 

4.Podsumowanie.

Powtórzcie jeszcze raz słownictwo, pomocna może być strona:

https://www.dagatlumaczy.pl/rosyjskie-czasowniki-opisujace-codzienne-czynnosci/

 

Zdjęcia rozwiązanych ćwiczeń nr 1 i 2 prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności. Piszcie również na dzienniku.

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska