Uncategorized

język rosyjski I CB

03.04.2020

Temat: Czasowniki nieregularne.

 

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie i utrwalenie odmiany czterech czasowników, które w języku rosyjskim odmieniają się nieregularnie: dać, jeść, chcieć, biec. Czasowniki nieregularne odmieniają się częściowo według koniugacji I a częściowo według koniugacji II.

1.Wprowadzenie odmiany.

Na początek proponuję obejrzenie filmiku, w którym Rosjanka odmienia cztery omawiane dziś czasowniki, podaje przykłady zastosowania w zdaniach.

https://www.youtube.com/watch?v=doaISypcqQE

2.Zapisanie odmiany czasowników nieregularnych.

Przygotowałam ćwiczenia do tematu na podstawie „Грамматики без проблем” wydawnictwa WSiP. Na początku znajdziecie odmianę czterech czasowników: дать, есть, хотеть, бежать. Zapiszcie odmiany, przeczytajcie głośno kilka razy. Możecie wrócić do filmiku i powtarzać odmiany. Będzie Wam łatwiej utrwalić wymowę i akcent.

ĆWICZENIA  Czasowniki nieregularne

  1. Ćwiczenie zastosowania czasowników nieregularnych w zdaniach.

W załączonej karcie z ćwiczeniami znajdziecie dwa zadania (8.1, 8.3) . Postarajcie się je wykonać. Ćw. 8.1 wykonajcie ustnie – wybierzcie odpowiednią literę. Natomiast ćwiczenie 8.3 (podpunkt a,b,c) wykonajcie pisemnie. Przepiszcie całe zdania dialogów a podane w nawiasie czasowniki postarajcie się zastosować w odpowiedniej formie. Zróbcie zdjęcie zapisanego ćwiczenia (nawet jeśli wykonacie je tylko częściowo) i przyślijcie je na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Będzie ono potwierdzeniem waszego uczestnictwa w lekcji. Otrzymacie plusy z aktywności, które zostaną doliczone do zebranych już wcześniej.

Na zakończenie wróćcie jeszcze raz do filmiku i powtarzajcie odmiany.

Możecie do mnie pisać na dzienniku bądź na wskazany wcześniej adres.

 

Miłej pracy!

Urszula Rądkowska