1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

język rosyjski I CB

08.05.2020

Temat: Stopień wyższy przymiotników.

 

Dziś nauczymy się tworzyć stopień wyższy przymiotników np. mądry – mądrzejszy.

1.Wprowadzenie do tematu.

Na początek proponuję obejrzenie filmiku, w którym dokładnie wyjaśnione zostały zasady tworzenia stopnia wyższego oraz podane zostały przykłady zastosowania tych form w zdaniach porównawczych.

Zapoznajcie się z teorią, postarajcie się przygotować własną notatkę, zapiszcie przykłady przymiotników wraz z tłumaczeniem.

Stopień wyższy przymiotników

W języku rosyjskim stopień wyższy przymiotników najczęściej tworzy się , dodając do tematu przymiotnika przyrostek – ee ( -eй), np.

Удобный – удобнее – wygodny – wygodniejszy

Умный – умнее – mądry – mądrzejszy

Красивый – красивее – ładny – ładniejszy

Интересный – интереснее – interesujący – bardziej interesujący

Приятный – приятнее – przyjemny – przyjemniejszy

Новый – новее – nowy – nowszy

Слабый – слабее – słaby – słabszy

Трудный – труднее – trudny – trudniejszy

Stopień wyższy tworzymy również przez dodanie do tematu przymiotnika przyrostka – е. Następuje wówczas wymiana spółgłosek w temacie, np.

Г: ж    дорогой – дороже – drogi – droższy

Д: ж   молодой – моложе – młody – młodszy

Зк:ж   низкий  – ниже – niski – niższy

Дк:щ  сладкий – слаще – słodki – słodszy

К:ч  мягкий  – мягче – miękki – bardziej miękki

Т: ч  богатый – богаче – bogaty – bogatszy

Х:ш  тихий – тише – cichy – cichszy

Ст:щ   простой – проще – prosty – prostszy

В:вл  дешёвый – дешевле – tani – tańszy

Niektóre przymiotniki, takie jak: дaлёкий, долгий, большой, маленький и старый, tworzą stopień wyższy za pomocą przyrostka – ше:

Далёкий – дальше – daleki – dalszy

Долгий – дольше – długi – dłuższy

Высокий – выше – wysoki – wyższy

Маленький – меньше – mały – mniejszy

Старый – старше – stary – starszy

Большой – больше – duży – większy

Тонкий – тоньше – cienki – cieńszy

Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy w sposób nieregularny, np.

Хороший – лучше – dobry – lepszy

Плохой – хуже – zły – gorszy

Stopień wyższy przymiotników można również tworzyć, dodając do stopnia równego wyraz более (bardziej) lub менее (mniej), np.

Более длинный – dłuższy

Менее сладкий – mniej słodki

2.Rozwiązywanie ćwiczenia.

Postarajcie się wykonać krótkie ćwiczenie. Zapiszcie całe zdania i uzupełnijcie. Przyślijcie zdjęcie ćwiczenia na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Otrzymacie plusa z aktywności i pracy na lekcji

Ćwiczenie

Przymiotniki podane w nawiasach wstaw w stopniu wyższym:

Математика (трудный)…………………………………………химии.

Апельсины (сладкий)……………………………………………чем лимоны.

Кресло (удобный)…………………………………………стула.

Сосна (высокий)…………………………………………..рябины.

Краков (старый)………………………………….Варшавы.

Мама (молодой)………………………………папы.

Я (красивый)………………………………….тебя.

Фильм (интересный)…………………………………..книги.

3.Podsumowanie.

Na zakończenie posłuchajcie jeszcze raz króciutkiej teorii związanej z tworzeniem form stopnia wyższego przymiotników (2 min).

W razie pytań, wątpliwości piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Czekam na rozwiązania ćwiczenia oraz prac wcześniejszych.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam

Urszula Rądkowska