Uncategorized

Język rosyjski I BT

Drodzy Uczniowie!

Na adresy e – mail otrzymujecie materiały powtórzeniowe do samodzielnej pracy: prezentacje, karty pracy, zdjęcia z różnych podręczników. Przesyłam również linki do stron internetowych polskich i rosyjskich, na których znajdziecie słownictwo dotyczące zrealizowanych tematów.

Zachęcam do oglądania krótkich filmików, w których zagadnienia omawiają nosiciele języka rosyjskiego. Starajcie się powtarzać słownictwo głośno, przepisywać słówka, czytać teksty i rozwiązywać ćwiczenia. W rozdziale „Człowiek” omawiamy cechy charakteru. Proszę Was również, byście rozwiązywali zadania na rozumienie ze słuchu z podręcznika.

Przydatne linki (zamieszczone również w prezentacji):

https://rosyjski.pro/cechy-charakteru-rosyjsku/

https://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Rosyjski_-_Cechy_charakteru

https://rosyjski.ang.pl/lekcje/cechy_charakteru/slowniczek

https://fiszkoteka.pl/zestaw/750-haraktar-i-individualnost-russkaa-leksika-charakter-i-osobowosc-slownictwo-rosyjskie

https://www.youtube.com/watch?v=V9d_Esv3iZE

https://www.youtube.com/watch?v=YbeRWtGD5Q0

 

Po 25 marca będę umieszczać nowe materiały.

 

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska