1BT (Tech)Zdalne Lekcje

język rosyjski I BT

Temat: Współczesna młodzież – zadania leksykalne i gramatyczne.

 

Drodzy uczniowie!

 

Zapoznajcie się z prezentacją przygotowaną do tematu. Dla przypomnienia umieściłam również slajdy z tematu „Cechy charakteru”. Proszę zwrócić uwagę na przykłady rzeczowników i przymiotników w celowniku. W prezentacji znalazły się ćwiczenia z podręcznika. Dołączyłam plik dźwiękowy oraz przygotowałam krótkie gry językowe. Postarajcie się je wykonać. Przygotujcie własną notatkę.

 

cechy charakteru – prezentacja

Pozdrawiam

Urszula Rądkowska