Uncategorized

Język polski Klasa IV FTP

22.04.2020

Język polski  klasa IV FTP

Temat: Jak to przeczytać, żeby zrozumieć?

Czas realizacji: 1 godzina

Przed Wami ważny egzamin – matura. Na dzisiejszej lekcji przypomnę i podpowiem, o czym należy pamiętać przy odpowiadaniu na pytania do tekstu na czytanie ze zrozumieniem.

Wskazówki do tekstu na czytanie ze zrozumieniem:

 1. Na samym początku uważnie przeczytaj cały tekst – nie zaczynaj lektury poszczególnych akapitów i odpowiadania od razu na pytania, które dotyczą całego akapitu. Jeśli zapoznasz się z tekstem w całości, lepiej uchwycisz jego ogólny sens, a to na pewno pomoże Ci w udzielaniu właściwych odpowiedzi na konkretne pytania.
 2. Nie zapomnij zapoznać się z tytułem tekstu! Może on być dla Ciebie ciekawą wskazówką, która pomoże odpowiedzieć na bardziej ogólne pytania dotyczące całości tekstu (np. o myśl przewodnią tekstu, intencję jego autora, itp.).
 3. Czytając tekst zwracaj uwagę nie tylko na jego zawartość merytoryczną (treść), lecz także na jego kompozycję (sposób uporządkowania myśli) oraz na język (dobór słownictwa, stosowane środki stylistyczne, styl całości itp.), którym tekst jest pisany – niektóre pytania mogą dotyczyć właśnie budowy i języka tekstu oraz ich związków z jego treścią.
 4. Po lekturze całego tekstu zacznij odpowiadać na pytania. Za każdym razem:
  a) uważnie przeczytaj zadanie, a następnie ten akapit tekstu, do którego się odnosi;
  b) nie spiesz się – jeśli nie jesteś pewien (pewna) odpowiedzi, przeczytaj zadanie i akapit jeszcze raz;
  c) ułóż sobie odpowiedź najpierw w głowie, potem przenieś ją na papier;
  d) odpowiadaj krótko, staraj się w kilku słowach oddać istotę tego, czego dotyczyło zadanie;
  e) odpowiadaj własnymi słowami, nie cytuj fragmentów tekstu, chyba, że wymaga tego polecenie.
 5. Jeśli w tekście pojawiają się wyrazy niezrozumiałe dla Ciebie, spróbuj odczytać ich znaczenie z kontekstu. Zrozumienie tych słów może być często niezbędna do udzielenia odpowiedzi na dane pytanie (niektóre pytania mogą bezpośrednio dotyczyć znaczenia poszczególnych wyrazów).
 6. Jeśli Twoim zadaniem będzie streszczenie tekstu, pamiętaj o tym, aby nie przepisywać go na nowo swoimi słowami, tylko ująć najważniejsze myśli zawarte w nim – nie musisz np. przytaczać przykładów, cytatów itp., którymi autor ilustruje swoją wypowiedź, ważne jest za to, abyś napisał (-a), jaką tezę stawia autor tekstu, jakimi argumentami jej broni i jakie są jego wnioski końcowe.
 7. Pamiętaj przede wszystkim, że umiejętność czytania ze zrozumieniem przyda Ci się nie tylko na maturze z języka polskiego! To warunek powodzenia na każdym kierunku studiów (nie tylko o profilu humanistycznym!), a także w życiu codziennym. Nie zaniedbuj więc ćwiczenia tej umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przykładowe zadania na czytanie ze zrozumeniem znajdziecie tutaj: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf (str. 43 – 63)

Wszelkie pytania dotyczące tematu proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk