4FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Język polski Klasa IV FTP

15.04.2020

Język polski – klasa IV FTP

Temat: W kilku słowach… Powtórzenie wiadomości – literatura II wojny światowej.

Czas realizacji: 1 godzina

Tematem dzisiejszych zajęć jest powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości z literatury wojny i okupacji.

Lata 1939 – 1945 to okres II wojny światowej i okupacji Polski przez wojska niemieckie i sowieckie. Tragiczne wydarzenia historyczne i polityczne tego czasu znalazły swoje bardzo wyraźne odbicie w ówczesnej literaturze w Polsce i za granicą.

  1. Proszę przeczytaj materiał źródłowy i zwróć uwagę na zagadnienia: poeci apokalipsy spełnionej, pokolenie Kolubmów, literatura lagrowa i łagrowa, Holocaust.
  2. W oparciu o dostępne materiały źródłowe przypomnij sobie informacje dotyczące literatury wojny i okupacji i przeanalizuj ćwiczenia. Szczególnie zwróć uwagę na ćwiczenia nr: 1, 6, 11, 14, 17, 20, 28,29.
  3. Obejrzyj film podsumowujący tematykę literatury wojny i okupacji. https://www.youtube.com/watch?v=bspJ1vQoAOs

Materiały źródłowe dla chętnych:

– Między wspomnieniem a autobiografią – o pamięci wojny i prawach młodości: https://epodreczniki.pl/a/miedzy-wspomnieniem-a-autobiografia—o-pamieci-wojny-i-prawach-mlodosci/DxlCDgEIv

– Przetrwanie – różne ujęcia. O etycznej złożoności świata: https://epodreczniki.pl/a/przetrwanie—rozne-ujecia-o-etycznej-zlozonosci-swiata/DTGoWl9Hi

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadania proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk