Uncategorized

Język polski klasa IV FTP

07.04.2020

Język polski – klasa IV FTP

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne – powtórzenie i utrwalenie wiadomości o literaturze przełomu wieków.

Czas realizacji: 2 godziny

Tematem dzisiejszych zajęć jest powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu literatury dwudziestolecia międzywojennego.

W oparciu o dostępne źródła (np. podręcznik, notatki) przypomnij sobie:

  1. Nazwa i ramy czasowe dwudziestolecia międzywojennego.
  2. Cechy światopoglądu epoki.
  3. Kierunki artystyczne (dadaizm, surrealizm, kubizm, futuryzm, ekspresjonizm).
  4. Grupy literackie w Polsce (założenia, przedstawiciele).
  5. Przedstawiciele literatury dwudziestolecia międzywojennego i ich dzieła.

W oparciu o powtórzone wiadomości rozwiąż zadania zawarte w kartach pracy:

 

Materiały dodatkowe dla chętnych:

Grupa Skamander i ewolucyjny wzorzec poetyki. https://epodreczniki.pl/a/grupa-skamander-i-ewolucyjny-wzorzec-poetyki/DUivQHb2J

Osiągnięcia kulturalne i naukowe dwudziestolecia międzywojennego. https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/D129KF1t3

Kult czystej formy. https://epodreczniki.pl/a/kult-czystej-formy/DEiWCP2zo

Literatura w polityce, polityka w literaturze. https://epodreczniki.pl/a/literatura-w-polityce—polityka-w-literaturze/DHbVHCSVK

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

 

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk