Uncategorized

Język polski klasa IV FTP

1.04.2020

Język polski – klasa IV FTP

 

Temat: Rozprawka jako forma wypowiedzi –  powtórzenie do egzaminu maturalnego.

Czas realizacji: 1 godzina

 

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy:

  1. Zasady tworzenia rozprawki
  2. Zasady tworzenia tezy/hipotezy oraz argumentów
  3. Słownictwo stosowane w rozprawce

 

  1. Proszę zapoznać się ze stroną:

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO

Tutaj znajdziecie informacje powtórzeniowe do naszego tematu.
2. Zwróćcie szczególną uwagę na to, o  czym warto pamiętać przed redagowaniem rozprawki? Otóż pamiętajcie:

1) Rozprawka jest formą wypowiedzi, która wymaga ogromnej dyscypliny myślowej, nie można więc zestawiać przypadkowo zebranych sądów.

2) Warto rozprawkę zaplanować (np. jako szkic lub mapę myśli) – zebrać argumenty wraz z przykładami, przygotować również kontrargumenty i ułożyć je w odpowiednim porządku (chronologicznym lub hierarchicznym – od najważniejszych do drugoplanowych).

3) Argumenty należy wprowadzać stopniowo – tzn. jeden dłuższy akapit powinien obejmować jeden dowód (wraz z przykładami).

4) W uzasadnieniu można wykorzystywać kontrargumenty, czyli argumenty zbijające inne argumenty.

5) Należy zadbać, aby przedstawienie naszych własnych sądów było spójne, a użyta argumentacja – logiczna i przekonująca.

6) Warto również przygotować (jeśli jest taka możliwość) odpowiednie cytaty z wypowiedzi, które mogą być ilustracją dla argumentów, a także przywołania ze słowników i wydawnictw encyklopedycznych.

7) Rozprawka musi się kończyć konkluzją, w której pojawia się odniesienie do tezy.

 

  1. Przypomnijcie sobie, jak jest różnica między rozprawką z tezą a rozprawką z hipotezą.
  2. Proszę zwrócić uwagę, w oparciu o podaną stronę, jakie są zasady tworzenia argumentów i kontrargumentów.
  3. W rozprawce przeważa słownictwo, które świadczy o logicznym, rozumowym toku myślenia. Każda myśl powinna wynikać z wcześniejszych. Przypomnij sobie, z jakich zwrotów warto korzystać w rozprawce? https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO
  4. Proszę o wykonanie zadania: Przygotuj własny plan rozprawki do następującego tematu: Czy zgadzasz się z opinią, że o człowieku świadczą nie słowa, a jego czyny? Wykorzystaj swoją wiedzę z poznanej literatury.

 

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Semeniuk