3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Język polski Klasa III MTP

30.03.2020

Język polski – klasa III MTP

Temat: Podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji… Refleksja historiozoficzna Tadeusza Borowskiego.

Czas realizacji: 2 godziny

Na dzisiejszej lekcji poznamy jedno z najwybitniejszych literackich świadectw historii XX wieku – opowiadania Tadeusza Borowskiego, który w czasie II wojny światowej był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Obserwacja hitlerowskiego systemu masowej zagłady prowadziła pisarza do porównań z innymi, znanymi z historii aparatami ludobójstwa. Przyjrzymy się bliżej tej refleksji historiozoficznej o uniwersalności zorganizowanej zbrodni.

W polskim piśmiennictwie literatura stanowiąca świadectwo doświadczenia lagrów tworzy bogaty i zróżnicowany zbiór tekstów. Wśród nich opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego zajmują ważne miejsce. Warto zapytać o przyczyny takiego stanu rzeczy: o to, jakie wartości opowiadań Tadeusza Borowskiego zadecydowały o wyjątkowym statusie tych tekstów w literaturze wyrastającej z doświadczenia Holocaustu.

  1. Na podstawie różnych źródeł zgromadź i opracuj w formie uporządkowanego zestawienia najważniejsze informacje na temat hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz‑Birkenau.
  2. Zapoznaj się z biografią Tadeusza Borowskiego: https://epodreczniki.pl/a/cywilizacja-smierci-doswiadczenie-holocaustu-jako-proba-kultury-i-czlowieczenstwa/Dm7WfyxXP
  3. Przeanalizuj genezę opowiadań obozowych Tadeusza Borowskiego (podręcznik str. 138).
  4. Proszę przeczytaj fragment opowiadania „U nas w Auschwitzu” (podręcznik str. 138-140 lub https://epodreczniki.pl/a/cywilizacja-smierci-doswiadczenie-holocaustu-jako-proba-kultury-i-czlowieczenstwa/Dm7WfyxXP
  5. Na podstawie poznanego tekstu wykonaj ćwiczenia 2.1-2.5 zawarte w e-podręczniku, a właściwe odpowiedzi z tych ćwiczeń zapisz w zeszycie przedmiotowym.
  6. W formie notatki w zeszycie przedstaw obóz jako system niewolniczej pracy.
  7. Zastanów się nad historiozofią zawartą w cytowanym opowiadaniu, uwzględniając analogie między starożytnością a współczesnością. Zapoznaj się w tym celu z pojęciem „historiozofia” i „totalitaryzm” (w dostępnych źródłach lub w podręczniku – str. 140).

Drodzy uczniowie: serdecznie Was zachęcam do przejrzenia i zapoznania się z ciekawymi materiałami uzupełniającymi nasz dzisiejszy temat. Polecam szczególnie strony Instytutu Pamięci Narodowej:

https://truthaboutcamps.eu/th/niemieckie-obozy/15475,Niemieckie-obozy-na-ziemiach-okupowanej-Polski-w-latach-19391945.html

https://truthaboutcamps.eu/th/

oraz:

http://static.scholaris.pl/resource-files/270/oboz-koncentracyjny_60032.jpg

http://static.scholaris.pl/resource-files/228/treblinka-byly-oboz-zaglady_69368.jpg

  1. Praca domowa – tworzenie własnego tekstu:

Czy cywilizację można zbudować na krzywdzie jednostek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do analizowanego na tej lekcji utworu Tadeusza Borowskiego i do innych tekstów kultury.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam,

Małgorzata Semeniuk