Uncategorized

Język polski Klasa III MTP

20.04.2020

Język polski – klasa III MTP

Temat: Wyścig z Bogiem… Powojenna działalność Marka Edelmana.

Czas realizacji: 1 godzina

Drugim istotnym wątkiem rozmowy Hanny Krall i Marka Edelmana, obok wspomnień z powstania w getcie warszawskim, jest powojenna działalność Edelmana – wybitnego kardiochirurga. Opowieści dotyczące ratowania ludzkiego życia nieustannie przeplatają się w tym utworze ze wspomnieniami i relacjami z 1943 r. To ratowanie ludzkiego życia – czyn, jak wynika ze słów lekarza, nie tyle bohaterski, ile po prostu konieczny (podobnie zresztą jak walka w getcie, a więc i w tym wypadku wyrażona jest deheroizacja postawy głównego bohatera) – Edelman postrzega jako swoisty wyścig z Panem Bogiem. Ratowanie człowieka przed śmiercią odbywa się w pewnym sensie w pośpiechu – lekarz musi zdążyć, zanim Bóg zgasi ostatecznie płomień ludzkiego życia – musi więc zdążyć przed Panem Bogiem.

 1. Na podstawie przeczytanej książki lub obejrzanego teatru (http://www.encyklopediateatru.pl/multimedia/2084/zdazyc-przed-panem-bogiem spróbuj zastanowić się nad zagadnieniami:
  a) Z czego wynikały niepokój i trudności ze znalezieniem sobie miejsca, których Edelman doświadczał po zakończeniu wojny?
  b) Co sprawiło, że Edelman naprawdę zainteresował się medycyną?
  c) Edelman po pewnym czasie uświadomił sobie prawdziwe powody wyboru zawodu lekarza. Jakie?
  d) Jak Marek Edelman postrzega swoją rolę jako lekarza? Jakie zadanie, jak wynika z jego słów, ma wykonywać?
  e) Z jakiego powodu Edelman ma porachunki z Bogiem? Dlaczego uważa, że Bóg „nie jest za bardzo sprawiedliwy”?
 2. Sporządź w zeszycie przedmiotowym krótką notatkę na podstawie dwóch zagadnień wybranych spośród powyższych.

Dla chętnych, zainteresowanych tematem proponuję:
– recenzja książki Hanny Krall: https://www.granice.pl/recenzja/zdazyc-przed-panem-bogiem/3659
– lekcja on-line na temat książki „Zdążyć przed Panem Bogiem”: https://www.youtube.com/watch?v=jJ8C-zUb_Jw
– sztuka teatralna na podstawie książki Hanny Krall:  http://www.encyklopediateatru.pl/multimedia/2084/zdazyc-przed-panem-bogiem

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk