Uncategorized

Język polski, Klasa III MTP

18.05.2020 r.
Język polski Klasa III MTP
Temat: Literatura wojny i okupacji – sprawdzian wiadomości.
Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne
Na dzisiejszej lekcji odbędzie się sprawdzian wiadomości z zakresu literatury wojny i okupacji.
Zanim zaczniecie rozwiązywać poszczególne zadania, kilka uwag na początek:
1. Na rozwiązanie zadań masz czas od 1000 do 1130. Na Wasze prace czekam do 12. Po tej godzinie prace nie będą zaliczane.
2. Uważnie czytaj każde polecenie.
3. Proszę zadania wykonuj samodzielnie, gdyż odpowiedzi/rozwiązania identyczne u dwóch i więcej osób, nie będą zaliczane.
4. Zadania możesz wykonać w wersji komputerowej lub ewentualnie w zeszycie zapisać same odpowiedzi.
5. UWAGA: Wykonane zadania (np. zdjęcia, skany) prześlij na adres mailowy: msemeniuk@onet.pl lub dziennik elektroniczny (nie na grupę!).
Sprawdzian wiadomości – załącznik nr 1.Załącznik 1.Sprawdzian
Życzę miłej pracy.
Wszelkie pytania dotyczące tematu proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl
Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk