Uncategorized

Język polski, Klasa III MTP

14.05.2020 r.

Język polski Klasa III MTP

Temat: Wojna oczami artystów – powtórzenie wiadomości.

Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna

Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z zakresu literatury wojny i okupacji.

 1. Na początku zastanów się, z czym kojarzą Ci się pojęcia: WOJNA i KULTURA? Wskaż przykładowe określenia tych pojęć.

Czas II wojny światowej to już historia dość odległa, coraz słabiej też pamiętana. Przede wszystkim jest to jednak historia tragiczna i złożona. Nie tylko Polacy wiele wycierpieli w tamtym czasie. Tragiczne dzieje wpisane są w historię Żydów, Romów czy innych narodowości wymordowanych przez nazistów.
Zagłada Żydów to jeden z najbardziej tragicznych momentów w dziejach ludzkiej cywilizacji. Prawdziwie dramatyczny wymiar tej tragedii odnosił się do losów konkretnych ludzi w doznaniu lęku, zaszczucia, upokorzenia.
Bardzo często dotyczyło to dzieci i było dla nich doświadczeniem prawdziwie traumatycznym.
Trauma jest pojęciem odnoszącym się do sytuacji szczególnie dramatycznych, których przeżycie wywołuje w człowieku wstrząs psychiczny i somatyczny (cielesny). Mówienie o traumie jest trudne z wielu powodów: jest ona doświadczeniem skrajnym i niemożliwym do zupełnego zrozumienia.

 1. Zapoznaj się z hasłem „Polska. Literatura. Druga wojna światowa” na stronie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska-Literatura-Druga-wojna-swiatowa;4575061.html oraz obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=bspJ1vQoAOs , a następnie odpowiedz na pytania:
  a) Kto tworzył dzieła o tematyce II wojny światowej? Podaj przykłady dzieł.
  b) Jakie tematy podejmowano w tych dziełach?
  c) Jakim językiem mówiono o wojnie, traumie, cierpieniu?
 2. Na podstawie wiedzy z dotychczasowych lekcji oraz dostępnych źródeł przypomnij sobie następujące pojęcia i zagadnienia: Holokaust, lagry, łagry, totalitaryzm, historiozofia, człowiek zlagrowany, powstanie w getcie warszawskim, antysemityzm, pokolenie Kolumbów, katastrofizm wojenny, behawioryzm, poeci „spełnionej apokalipsy”.

Podsumowując: „wojna” to śmierć, zło, strach, ruiny, chaos, zaś „kultura”  to tradycja, literatura, sztuka, architektura, piękno.

 • Kultura od zawsze towarzyszy człowiekowi; nawet w najtrudniejszych momentach dziejów ludzkości odgrywała ona służebną rolę wobec dziejów: dokumentując ją, utrwalając bieg historii.
 • Twórcy kultury starają się zapisać na różne sposoby wydarzenia, emocje, przeżycia, przemyślenia – nawet najtragiczniejsze wydarzenia można utrwalić w dziełach sztuki, literatury.
 • Kultura jest źródłem wiedzy o człowieku, jego przeszłości, tradycjach – niezależnie od ich przebiegu i okoliczności.

Dla chętnych – przeczytaj fragmenty dzieł:
– „Pianista” W. Szpilamana (podr. str. 159 – 161),
– „Szok Jedwabnego” A. Michnika (podr. str. 164 – 166).

Przypominam, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się sprawdzian wiadomości z literatury wojny i okupacji. Proszę dokładnie przygotować się do niego.

Życzę miłej pracy.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk