Uncategorized

Język polski, Klasa III MTP

 

11.05.2020 r.

Język polski Klasa III MTP

Temat: Artystyczne świadectwa czasu wojny… Wędrówka po tematach i motywach.

Czas realizacji: 2 godz. lekcyjne

II wojna światowa była doświadczeniem, jakiego ludzkość wcześniej nie zaznała. Dwa systemy totalitarne (hitlerowski i sowiecki) dokonywały w jej trakcie zbrodni ludobójstwa na masową skalę. W Związku Radzieckim ludobójstwem była niewolnicza praca milionów ludzi, na okupowanych przez Niemców obszarach – Holokaust, zagłada ludności żydowskiej. Zapleczem ideologicznym tych zbrodni były, odpowiednio, komunizm i antysemityzm. Dlatego w literaturze wojennej obok charakterystycznego imperatywu walki z wrogiem pojawiły się obrazy cierpienia i eksterminacji ludności cywilnej. Na lekcji przypomnimy tematykę podejmowana w literaturze czasu wojny i okupacji oraz sposoby jej ujęcia. Omówimy też skutki wojny w sferze kultury.

  1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku – „Tematyka” (str. 216 – 217). Zwróć szczególna uwagę na podjęte tematy w literaturze wojennej oraz twórców i ich dzieła, w których przedstawiają: Holokaust, „niebohaterską codzienność”, obozy (łagry, lagry), walkę zbrojną i konspirację oraz powojenną traumę.
  2. Przeczytaj w podręczniku na str. 217 – 219 informacje na temat sposobów ujęcia tematyki wojennej w literaturze. Zwróć uwagę na tradycję romantyczną, awangardową oraz literaturę faktu.
  3. Jakie skutki wojny dostrzegasz w sferze kultury? Spróbuj ustnie odpowiedzieć na podstawie dostępnych źródeł oraz podręcznika (str. 219).
  4. Napisz w kilku zdaniach: Literatura i sztuka wojenna to wyraz cierpienia czy negacji wartości? Wykorzystaj w swej wypowiedzi reprodukcje różnych dzieł zawarte w podręczniku na str. 214 – 215.

Dla chętnych:

– plakat wojenny – https://epodreczniki.pl/b/do-broni-plakat-wojenny-jako-narzedzie-propagandy/PgkmiuNTY

– wspomnienia Michała Głowińskiego – https://epodreczniki.pl/a/pamiec-jako-sposob-oswajania-traumy/DJxm67cib

– zmiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej – https://epodreczniki.pl/a/zmiany-kulturowe-i-spoleczne-po-ii-wojnie-swiatowej/D35mXI00V

– piekło łagrów – https://epodreczniki.pl/a/pieklo-lagrow/D55d7J2xT

Na koniec przypominam, iż w następny poniedziałek odbędzie się sprawdzian wiadomości z literatury wojny i okupacji. Proszę dobrze się do niego przygotować. Szczegóły przedstawiłam na grupie.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk