3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Język polski Klasa III MPT

2.04.2020, 6.04.2020

Język polski – klasa III MTP

Temat: Ci ludzie są chorzy… Człowiek zlagrowany.

Czas realizacji: 2 godziny (2.04.2020, 6.04.2020)

Przedmiotem tego tematu będą opisane przez Tadeusza Borowskiego zachowania więźniów obozu koncentracyjnego. Utrzymanie przez narratora – współwięźnia dystansu i relacjonowanie wydarzeń z pozycji pozbawionego emocji obserwatora to dowód na umiejętność dostosowania się człowieka do najsurowszych warunków egzystencji i najokrutniejszych porządków społecznych.

 1. Proszę zapoznać się z wprowadzeniem do tematu – podręcznik str. 141.
 2. Przeczytaj fragm. opowiadania Tadeusza Borowskiego „Ludzie, którzy szli…” https://epodreczniki.pl/a/oboz-jako-tu-i-teraz-czlowieka-zlagrowanego/D14OYoeav
 3. Wykorzystując informacje zawarte w opowiadaniu, zwróć uwagę na sytuację narracyjną, która ustanowiona została na początku opowiadania (budowa boiska i mecz piłki nożnej w obozie – transporty i masowość śmierci). Wskaż w tekście przykłady innych sytuacji, które wydają się kontrastować z wizją obozu zagłady.
 4. Znajdź w tekście przykłady sytuacji, które prezentują reakcje bohatera (bohaterów) na dramaty innych więźniów obozu. Przywołaj odpowiednie cytaty.
 5. Przeczytaj fragmenty opowiadania „Proszę państwa do gazu” z podręcznika str. 141-143 i odpowiedz na polecenia:
  a) Przedstaw najważniejsze potrzeby więźniów i sposoby ich zaspokajania.
  b) W jaki sposób opisane przez autora zachowania więźniów łamią znane Ci zasady moralności?
  c) Uzasadnij na podstawie przykładów z tekstu, że pojęcie godności ludzkiej zostało w nazistowskich obozach świadomie zdewaluowane (pozbawione wartości).
 6. W oparciu o podane źródła (podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/oboz-jako-tu-i-teraz-czlowieka-zlagrowanego/D14OYoeav, poniższe skany) sporządź w zeszycie przedmiotowym notatkę uwzględniającą następujące zagadnienia:
  a) Obóz koncentracyjny według Borowskiego.
  b) Człowiek lagrowany.
  c) Behawioryzm i nihilizm.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk