Uncategorized

Język polski, Klasa III CB

18.05.2020

Język polski – klasa III CB

Temat: „Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam zrobić więcej” – działalność Ireny Sendlerowej.

Czas realizacji: 1 godz. lekcyjna

Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z działalnością Ireny Sendlerowej.

Wśród wyróżnionych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata największą ilość „reprezentantów” ma Polska. Wiele chwalebnych czynów Polaków przeszło do legendy, stanowiąc przykład niezwykłego męstwa i odwagi. O bohaterach tych nie zapomniano po wojnie. Tytuł nadany przez Instytut Yad Vashem jest honorowym wyróżnieniem, ale także utrwaleniem pamięci o bohaterskich postawach. Wśród nich nie sposób nie wyróżnić działalności Ireny Sendlerowej, która w czasie wojny uratowała setki żydowskich dzieci, dając im schronienie i opiekę w najtrudniejszych momentach niemieckiej okupacji.

Urodzona w 1910 roku Irena Sendlerowa już w latach trzydziestych mocno angażowała się w działalność społeczną. Zajmowała się bezdomnymi, żebrakami, pracowała na rzecz poprawy ich warunków bytowych. Po wybuchu wojny starała się kontynuować prace, tym razem pomagając prześladowanej przez okupanta ludności. Oficjalnie pracowała w Referacie Opieki Otwartej w Wydziale Opieki i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Warszawie. Nieoficjalnie angażowała się w podziemne inicjatywy umożliwiające potajemną pomoc ludności żydowskiej. Szczególnie silnie interesowała ją działalność na rzecz dzieci. Dzięki sprytnemu fortelowi, uzyskała dla siebie i najbliższych współpracowników przepustkę umożliwiającą wchodzenie do warszawskiego getta, gdzie Niemcy gromadzili ludność żydowską. Tam, najczęściej pod pozorem szczepień przeciwko chorobom zakaźnym, przenosiła najbardziej niezbędne produkty, w tym żywność, lekarstwa i ubrania. Sytuacja aprowizacyjna w getcie była tragiczna. Odcięta od reszty miasta enklawa mierzyła się z epidemiami chorób, głodem oraz nieustannym zagrożeniem ze strony okupanta. Bez pomocy z zewnątrz i tak wysoka już śmiertelność byłaby jeszcze wyższa.

 1. Obejrzyj film „Kto nie widział getta, nie jest w stanie wyobrazić”: https://www.youtube.com/watch?v=z3yYqbObPaQ

W 1942 roku rozpoczęła pracę w Radzie Pomocy Żydom. W „Żegocie” pełniła funkcje związane z pomocą dzieciom, przemycając je z getta i znajdując im schronienie w bezpiecznym miejscu. Kierowana przez Sendlerową grupa podrabiała dokumenty, fałszowała życiorysy, maskując tym samym żydowskie pochodzenie młodych podopiecznych. Potajemnie wyprowadzano ich z getta. Szacuje się, iż mogła w ten sposób uratować ponad 2500 dzieci.

 1. Obejrzyj krótki film „Trudno się nie przejąć, gdy do dzieci strzelano”: https://www.youtube.com/watch?v=g5kAQrqIWkM

W 1943 roku Sendlerowa została aresztowana przez Gestapo i cudem uniknęła śmierci uratowana przez członków „Żegoty”. Do końca wojny angażowała się w podziemną działalność, głównie jako kierowniczka referatu dziecięcego. Pomoc niesiona przez Sendlerową nie była jedynie efektem funkcjonowania podległej jej organizacji, ale i konsekwencją jej osobistego zaangażowania i poświęcenia. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką, opiekowała się nie tylko żołnierzami, ale i ludnością cywilną, którą zawsze otaczała szczególną troską.

Tuż po wojnie Sendlerowa angażowała się w akcje pomocy ludności cywilnej napływającej do wyniszczonej Warszawy. Służby komunistyczne nieprzychylnie patrzyła na jej wojenną działalność i współpracę z Armii Krajowej, co stało się przyczyną szykan, a nawet okresowego uwięzienia. Mimo tego Sendlerowa nie rezygnowała z misji swojego życia, jaką była pomoc innym ludziom. w 1965 roku Yad Vashem nadał jej tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Do Izraela poleciała dopiero w latach osiemdziesiątych, wcześniej nie pozwalały jej na to komunistyczne władze. Zmarła w 2008 roku w wieku 98 lat. Od 2006 roku przyznawana jest nagroda jej imienia, którą honorowane są szczególne zasługi nauczycieli. W 2009 roku nakręcony został film „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Życie Ireny Sendlerowej to przede wszystkim misja pomocy innym ludziom. Mówiła o tym: „Robiłam zwyczajną rzecz”.

 1. Wysłuchaj krótkiej jej wypowiedzi na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=TKe_jXdqBZU
 2. Na stronie: https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/irena-sendlerowa/biografia-ireny-sendlerowej :
  – znajdziesz inne ciekawostki z życia Ireny Sendlerowej,
  – tutaj również obejrzyj jej zdjęcia,
  – obejrzyj krótki film: „Irena Sendlerowa – niewygodny świadek historii”.

Dla chętnych:

– obejrzyj film „Dzieci Ireny Sendlerowej” z 2009 r.  https://www.youtube.com/watch?v=N4u0Ae2lNYQ – amerykański telewizyjny film biograficzny w reżyserii Johna Kenta Harrisona, opowiadający historię życia Ireny Sendlerowej, polskiej społeczniczki, która podczas II wojny światowej uratowała przed Holocaustem ponad 2500 żydowskich dzieci.

 1. Na podstawie powyższych informacji oraz obejrzanych filmów napisz notatkę na temat działalności Ireny Sendlerowej.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl.

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk