3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Język polski klasa III CB

06.04.2020

Język polski – klasa III CB

Temat: Ćwiczenia ortograficzne. Kłopotliwe przedrostki s- czy z-.

Czas realizacji: 1 godz.

Dzisiaj zajmiemy się zasadami pisania przedrostków z-, s-. Poznamy je i wykonamy kilka ćwiczeń utrwalających te zasady.

  1. Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami pisowni:

Pisownia przedrostka z- jest trojaka i zależy od następującej po nim głoski.

Piszemy z-:

  1. a) przed literami oznaczającymi samogłoski, np.

zanalizowaćzignorowaćzirytowaćzoficjalniećzogniskowaćzordynarniećzubożećzużyć;

  1. b) przed literami oznaczającymi spółgłoski dźwięczne, np.

zbićzdrutowaćzgraćzlaćzliczyćzłamaćzmatowiećzmrużyćzniszczyćzredagowaćzrogowaciećzrównaćzwalić;

  1. c) bez względu na wymowę przed literą h, np.

zhańbićzheblowaćzhierarchizowaćzhomogenizowaćzhumanizowaćzhydrolizować;

  1. d) bez względu na wymowę przed znakami ssi(oznaczającym spółgłoskę ś), sz, np.

zsadzićzsolidaryzować sięzsypać;

zsiadaćzsiekaćzsiniećzsiusiać się;

zszargaćzszarpaćzszarzećzszokowaćzszyć;

Przedrostek s- piszemy przed literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne: pftkcczch, np.

sparafrazowaćsparodiowaćspieniężaćspłynąćsfermentowaćsfinansowaćsforsowaćsfotografowaćsfruwaćstelefonizowaćsterroryzowaćstępiećskaleczyćskanalizowaćskaptowaćscałkowaćscedowaćscentralizowaćsczerniećsczerstwiećsczesaćschamiećscharakteryzowaćschładzaćschowaćschronić się;

Przedrostek ś- piszemy przed połączeniem liter ci (oznaczającym spółgłoskę ć lub połączenie głosek ći), np.

ściąćściągnąćścichnąćściecścieniaćścierpiećściosaćścisnąćściszać.

Natomiast przed  (oznaczającym spółgłoskę  lub połączenie głosek dzi) piszemy z, np. zdziałaćzdzielićzdziwić się.

  1. W zeszycie przedmiotowym wypisz te zasady i podaj do każdej po dwa dowolne przykłady.
  2. Wykonaj w zeszycie jedno z poniższych zadań utrwalających pisownię poznanych przedrostków, a w razie wątpliwości zajrzyj do elektronicznego słownika języka polskiego wydawnictwa PWN: https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html
    a) Do podanych poniżej wyrazów dopisz przedrostki z-, s- lub ś-:

…dziwić, …chować, …szarzeć, …burzyć, …czernieć, …fałszować

…cichnąć, …heblować,…sinieć,…czesać

b) Zgodnie z zasadami dopisz: s-, ś-, z-:
….cementować, ….fotografować
….filmować, ….dębieć, ….harmonizować
….ponad, ….hańbić, ….pomiędzy
…ciskać się, ….chudnąć, ….ciągać

Dla chętnych, zainteresowanych dzisiejszym tematem, podaję dodatkowe źródła informacji : https://sjp.pwn.pl/zasady/35-13-1-1-Pisownia-przedrostka-z-z-s-s;629346.html, https://dobryslownik.pl/kompendium/regula/173/

Życzę miłej pracy.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk