Uncategorized

Język polski Klasa I CG

23.04.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: „Żona modna” – aktualne satyryczne zwierciadło.

Czas realizacji: 1 godzina

Kolejnym utworem Ignacego Krasickiego, który poznacie na dzisiejszej lekcji,  jest „Żona modna”. Utwór został opublikowany w pierwszej części „Satyr” I. Krasickiego, wydanej w 1779 roku. Poeta zamieścił w niej satyry:

–  dydaktyczne („Marnotrawstwo”, „Oszczędność”, „Pijaństwo”, „Przestroga młodemu”),

– filozoficzne („Pochwała wieku”),

– polityczne („Do króla”).

  1. Przeczytaj utwór Ignacego Krasickiego „Żona modna” (podręcznik str. 146 – 150 lub: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.html

Możesz ewentualnie wysłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=ziuCYVWZ6wQ

  1. Obejrzyj lekcję na temat tego utworu: https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A
  2. Na podstawie tekstu „Żony modnej” wymień wady i zalety „żony modnej” podane przez jej męża Piotra. Zapisz je w zeszycie.

„Żona modna” to satyra. Według słownika języka polskiego: https://sjp.pwn.pl/slowniki/satyra.html satyra to utwór literacki ośmieszający i piętnujący wady ludzkie, obyczaje, stosunki społeczne itp. Zapisz w zeszycie tę definicję oraz poniższe zdanie:

Utwór „Żona modna” jest dowcipną krytyką cudzoziemszczyzny, marnotrawstwa, egoizmu i wystawnego trybu życia, ujęta w formę dialogu młodego małżonka ze znajomym.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk