Uncategorized

Język polski Klasa I CG

6.04.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: W  świecie oświeconych.

Czas realizacji: 1 godzina

Podczas dzisiejszej lekcji zapoznacie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z epoką oświecenia.

Nazwa epoki – oświecenie – wywodzi się z języka niemieckiego. Zanim została powszechnie przyjęta, pojawiały się inne określenia charakteryzujące ten okres w dziejach kultury, np. wiek rozumu albo wiek filozofów. (Zapisz w zeszycie tę definicję).

Wiek osiemnasty był wiekiem filozofów i myślicieli. W oświeceniu żyli i tworzyli najwięksi z nich: Kant, Wolter, Diderot (czyt.: didro), Rousseau (czyt.: russo). Dotychczasowy porządek polityczny i obyczajowy w Europie wymagał przeobrażeń ustrojowych i społecznych, a główną trybuną reform stało się piśmiennictwo. Podłoże dla wielkich wydarzeń zmieniających oblicze nowożytności (wśród nich rewolucji francuskiej) przygotowała w dużej mierze filozofia.

 1. Zapoznaj się z głównymi kierunkami filozoficznymi epoki oświecenia: podręcznik str. 137 lub tutaj: https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-filozofia/DMkqfYGV2
 2. Główni przedstawiciele filozofii oświeceniowej to:
  a) Gottfried Wilhelm Leibniz (czyt.: gotfrid wilhelm lajbnic) – niemiecki filozof, matematyk, prawnik, inżynier i historyk. Leibniz wyróżniał dwa rodzaje prawd: prawdy rozumowe i faktyczne. Prawdy rozumowe cechuje konieczność, natomiast prawdy faktyczne – jako przypadkowe – dotyczą rzeczy niekoniecznych.
  b) John Locke (czyt.: dżon lok) – angielski filozof, polityk i ekonomista. John Locke wprowadził pojęcie tabula rasa – „czysta tablica”. Taką niezapisaną tablicą jest człowiek, który poprzez zdobywanie doświadczeń stopniowo „zapisuje” na niej zdobywaną wiedzę o świecie.
  c) Jean Jacques Rousseau (czyt.: żą‑żak ruso) – genewski pisarz, filozof i pedagog, autor m.in. Nowej Heloizy. Rousseau sformułował hasło „powrotu do natury”. Natura jest bowiem dobra i człowiek „z natury” jest dobry. Zło tkwi w społeczeństwie. Rousseau uważał także, że dziecko powinno żyć w „naturalnym” stanie niewinności tak długo, jak to możliwe.
  d) Immanuel Kant (czyt.: imanuel kant) – niemiecki filozof, matematyk i logik, profesor na uniwersytecie w Królewcu. Autor Krytyki czystego rozumu. Immanuel Kant sformułował teorię imperatywu. Imperatyw to nakaz niepodlegający dyskusji. Może on mieć np. charakter moralny. Kant sformułował go tak: „Postępuj tylko wedle takiej zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym”.

W wieku XVIII w Europie dominuje przekonanie, że rozum pozwala rozwikłać wszystkie tajemnice. Potwierdzeniem siły ludzkiego umysłu są dokonane w tym stuleciu odkrycia.

 1. Wyjaśnij krótko w zeszycie pojęcia: racjonalizm, empiryzm, naturalizm (skorzystaj z podręcznika lub: https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-filozofia/DMkqfYGV2

Dominującym nurtem w sztuce oświecenia był klasycyzm. Termin „klasyczny” oznaczał tyle, co „starożytny, doskonały, wzorcowy” . (Zapisz tę definicję w zeszycie).

 1. Na podstawie podręcznika str. 139 wymień w zeszycie główne cechy klasycyzmu. Przyjrzyj się zamieszczonym w podręczniku zdjęciom prezentującym dzieła sztuki oświeceniowej w duchu klasycyzmu.

Życzę miłej pracy.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk