Uncategorized

Język polski klasa I CG

2.04.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: Niebezpieczeństwa tyranii w „Powrocie prokonsula” Z. Herberta oraz według Cz. Miłosza („Który skrzywdziłeś…”).

Czas realizacji: 1 godz.

Na dzisiejszej lekcji zastanowimy się jakie są niebezpieczeństwa związane ze sprawowaniem władzy w utworze Herberta  i o jakim krzywdzeniu pisze Czesław Miłosz.

Zbigniew Herbert – to polski poeta, eseista, dramaturg, twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”, autor słuchowisk; pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Od końca lat 60. XX w. był jednym z najpoważniejszych pretendentów do Literackiej Nagrody Nobla. Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków.

  1. Obejrzyj krótki film o Zbigniewie Herbercie (galeria wielkich Polaków – film nr 5 https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI)
  2. Przeczytaj utwór Z. Herberta „Powrót prokonsula” (podręcznik str. 130-131, lub w załączniku: wiersz_zbigniewa_herberta.Powrót prokonsula).
  3. Na podstawie tekstu spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytania:
    a) Czego obawia się prokonsul wracający na dwór cesarza?
    b) Jak poeta przedstawił postać cesarza?
    c) Wymień powody, dla których prokonsul wraca na dwór cesarza tyrana i despoty.
  4. Zapisz w zeszycie notatkę: „Powrót prokonsula” Zbigniewa Herberta to wiersz, którego tematem są moralne rozważania rzymskiego urzędnika. Podmiotem lirycznym w tekście jest prokonsul, który rozważa możliwość swojego powrotu na dwór cezara. Gardzi on cezarem, uważa go za skrytobójcę i despotę. W miejscu, w którym mieszka, panuje spokój, nie doskwierają mu troski materialne i nie ma żadnej polityki. Mimo tego tęskni za swoim krajem.

Drugą część naszej lekcji poświęcimy na omówienie wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza.
Czesław Miłosz to polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz.
5. Obejrzyj krótki film o Czesławie Miłoszu (galeria wielkich Polaków – film nr 6 https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI)

6. Przeczytaj wiersz „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza (podręcznik str. 132, lub na stronie: https://www.milosz.pl/przeczytaj/poezja/25/ktory-skrzywdziles )

7. Na podstawie tekstu oraz dostępnej interpretacji utworu (tu: I NTERPRETACJA WIERSZA.Który skrzywdziłeś.Cz.Miłosza) odpowiedz w zeszycie pisemnie na pytanie: Co jest tematem tego utworu i jakie cechy władcy przedstawia autor?

Podsumowując, należy stwierdzić, że literatura od wieków poruszała tematy związane z władcami, sprawowaniem przez nich władzy oraz sytuacją podanych, prostych ludzi.

Dla zainteresowanych tematem (chętnych) jako uzupełnienie polecam:

http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc2/tworczosc-poeta-w-oczach-poetow/o-wierszu-powrot-prokonsula

– Serwis herbert.polskieradio.pl to zbiór najciekawszych radiowych wypowiedzi o Herbercie. Licznie zgromadzonym dźwiękom – uporządkowanym według tematów: portret twórcy, Lwów, problematyka patriotyczna twórczości Herberta, spotkania z Panem Cogito, podróże Poety, jego korespondencja – towarzyszą filmy oraz galerie zdjęć.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk