Uncategorized

Język polski, Klasa I CG

25.05.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: „Litwo! Ojczyzno moja!” – pejzaże Inwokacji.

Czas realizacji: 1 godzina

Na dzisiejszej lekcji poznamy fragmenty kolejnego utworu wielkiego wieszcza epoki romantyzmu – Adama Mickiewicza. Będzie to Pan Tadeusz.

Pomysł napisania epopei zrodził się najprawdopodobniej podczas pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce (w 1831 r.). Pracę nad Panem Tadeuszem poeta rozpoczął już w Paryżu, dokąd wyemigrował po klęsce powstania listopadowego. Ukończone dzieło zostało wydane w 1834 r. Pełen tytuł utworu brzmi: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

Oś fabularną poematu stanowią losy rodziny Horeszków i Sopliców, splecione ze sobą postacią tajemniczego księdza Robaka, ukazane w perspektywie wydarzeń historycznych doby napoleońskiej.

Pan Tadeusz to dzieło wielowątkowe, przedstawiające całą panoramę postaci oraz wydarzeń drugo- i trzecioplanowych. Dzięki temu widać prawdziwe bogactwo treści tej epopei. Poemat szybko zyskał miano „narodowej epopei”. Jest uważany za jeden z najwybitniejszych utworów Mickiewicza i całej polskiej literatury.

Pan Tadeusz to nie tylko główne i poboczne wątki fabuły oraz interesujący bohaterowie. Osobnym aspektem, stanowiącym o walorach artystycznych tego dzieła, są opisy przyrody i krajobrazu. Przyjrzymy się im bliżej, zwracając uwagę na barwy, kształty i inne wrażenia estetyczne.

  1. Przeczytaj fragment Inwokację z Księgi I Gospodarstwo (podręcznik str. 174).
  2. Na podstawie tekstu wykonaj ustnie ćwiczenia: 1,2,3 na stronie 174 w podręczniku.
  3. Przeczytaj ponownie Inwokację do Pana Tadeusza.
  4. Opisz w zeszycie pejzaż wyłaniający się z Inwokacji. Uwzględnij barwy, którymi posłużył się poeta (przytocz stosowne cytaty). Czy tekst Inwokacji obrazuje przestrzeń lokalnej, małej ojczyzny?

Życzę miłej lektury.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk