Uncategorized

język polski IV RTM

23.04.2020. Temat: Nowoczesna i ponowoczesna współczesność… wędrówka po motywach i tematach.

Celem lekcji jest synteza wiadomości na temat literatury współczesnej, scharakteryzowanie najważniejszych tendencji i nurtów w polskiej poezji, prozie oraz dramacie okresu powojennego, sporządzenie uporządkowanej notatki syntetyzującej wiedzę na temat literatury i kultury współczesnej.

 1. Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku (lekcja nr 80, str. 381 – 384).
 2. Wykorzystując informacje zawarte w podręczniku uzupełnij tabelę.
Poezja polska 1945 – 1990 Nurt w literaturze Specyfika nurtu Przedstawiciele
Poezja moralnego świadectwa  

 

 

– Z. Herbert

– W. Szymborska

– ks. J. Twardowski

Poezja lingwistyczna – M. Białoszewski

– S. Barańczak

– A. Zagajewski

– R. Krynicki

– penetracja świata odrzuconego

przez oficjalny obieg kulturowy;

– fascynacja brzydotą;

– poetyka skandalu;

– bunt wobec realiów PRL-u;

– eskapizm.

Literatura faktu W. Gombrowicz

– G. Herling-Grudziński

– L. Tyrmand

– H. Krall

– R. Kapuściński

Proza polska 1945 – 1990 – refleksyjność;

– autobiograficzność;

– synkretyczność tematyczna i formalna.

 

Powieść paraboliczna
– hybrydyczność;

– synkretyczność formy literackiej.

– C. Miłosz
– ukazanie przeobrażeń na polskiej wsi;

– przemiany kulturowe na prowincji;

– fascynacja folklorem i mentalnością

chłopską

Nurt kresowy

 

– literatura jako forma gry z czytelnikiem;

– operowanie kontrastem i transformacją.

W. Gombrowicz

tabela -poezja, proza

 1. Rozwiąż krzyżówkę:  Krzyżówka

Pytania:

 1. Jeden z głównych gatunków literatury faktu.
 2. Celowa niezgodność między sensem dosłownym a zamierzonym przez nadawcę.
 3. Synkretyczny gatunek z pogranicza literatury, nauki i publicystyki.
 4. Cytat z utworu literackiego przytoczony przez innego autora na początku swojego tekstu.
 5. Jedna z kategorii estetycznych – alternatywa dla tragizmu.
 6. Bohater powojennej poezji T. Różewicza.
 7. Człowiek wykształcony, elokwentny.
 8. Kategoria estetyczna wykorzystująca m.in. kontrast, dysonans i hiperbolizację.
 9. Gatunek powojennej prozy narracyjnej oparty na analogii między znaczeniem dosłownym a metaforycznym.
 10. Powtórne opowiedzenie np. mitu, bez zmian i dodawania sensów.
 11. Jeden z nurtów poezji polskiej 2. połowy XX w. (należał do niego m.in. M. Białoszewski); inaczej: poezja lingwistyczna.
 12. Sztuka oparta na wielokrotnie powtarzanych, zbanalizowanych schematach.
 13. Język władzy totalitarnej.

 

Zalaczniki_2020_04_23_0900

 

Mimo przesunięcia terminu egzaminu maturalnego zachęcam do systematycznego powtarzania i utrwalania wiadomości. Rozwiązujcie także testy i zadania typu maturalnego.

W razie jakichkolwiek problemów czy potrzeby konsultacji pozostaję do waszej dyspozycji i proszę o kontakt.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak