4RTM (Tech)Zdalne Lekcje

język polski IV RTM

30.03.2020. Temat: Poezja jako komentarz do współczesności – twórczość Wisławy Szymborskiej.

Wisława Szymborska – poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej, krytyk literacki. Laureatka literackiej Nagrody Nobla (1996). W swojej twórczości zdecydowała się na rolę poetki samotniczki z dystansem obserwującej świat. Niewiele pisała o sobie, a jeśli już to w tonacji autoironii. Unikała wszystkiego, co nie było dostrzegalnym, namacalnym konkretem. Często natomiast podejmowała dialog z tradycją filozoficzną i kulturą wieków dawnych.

Szymborska w swojej twórczości dociekliwie, często z nutą ironii obserwowała rzeczywistość. Interesowały ją zarówno zjawiska społeczne, ujmowane z perspektywy jednostki, jak i obyczaje. Interesował ją człowiek – jego sytuacja egzystencjalna i poszukiwanie sensu życia, doświadczanie upływu czasu i przypadkowości istnienia, relacje z innymi ludźmi, miejsce w naturze i świecie.

Znawca poezji autorki – S. Balbus, w swoich rozważaniach nad poezją W. Szymborskiej, stwierdził m.in.: „są to wiersze równocześnie bardzo proste i bardzo skomplikowane, komunikatywne i głęboko niejednoznaczne, pełne humoru i zarazem pełne powagi, a niekiedy smutku, «realistyczne» oraz «abstrakcyjne», szczegółowo konkretne, «drobiazgowe» oraz prowadzące do wszelkich uogólnień, przepojone dystansem i przepojone wzruszeniem”.

  1. Wykorzystując platformę e-podręczniki prześledź lekcję dotyczącą twórczości Wisławy Szymborskiej. Sprawdź się wykonując ćwiczenia interaktywne.

https://epodreczniki.pl/a/gdzie-jest-prawda/DhvW5JMxQ

  1. Odwołując się do informacji zawartych w tytułach– nie znając jeszcze treści wierszy – spróbuj określić ich tematykę.

 

Terrorysta, on patrzy →

Głos w sprawie pornografii →

Wczesna godzina →

Swoje propozycje możesz porównać z informacjami w załączniku.

załącznik nr 1

  1. Interpretacja wybranych wierszy pod kątem określonych problemów.

Przeczytaj wiersze poetki znajdujące się w podręczniku na str.345 – 349 lub wykorzystaj linki

https://poezja.org/wz/Szymborska_Wis%C5%82awa/121/Terrorysta_on_patrzy

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40464-wislawa-szymborska-glos-w-sprawie-pornografii.html

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40577-wislawa-szymborska-wczesna-godzina.html

następnie uzupełnij kartę pracy dostępną w załączniku i spróbuj wskazać uniwersalne tematy poezji W. Szymborskiej w kontekście poznanych wierszy.

Karta pracy – Szymborska

Swoje ustalenia możesz porównać z informacjami w załączniku.

załącznik nr 2

  1. Tworzenie własnego tekstu.

Zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej: Terrorysta, on patrzy, Głos w sprawie pornografii lub Wczesna godzina. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Na wasze  prace czekam do czwartku.

W razie pytań, konsultacji lub ewentualnych problemów jestem do waszej dyspozycji (grupa, e-mail, e- dziennik)

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak