Uncategorized

Język polski IV BT

15.04.2020 r.

Język polski – klasa IV BT

Temat:   Wojna w kulturze i literaturze, cz. I – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Przypomnij sobie podstawowe informacje dotyczące II wojny światowej i okupacji za pomocą prezentacji PowerPoint:

 1.  w-cieniu-wojny
 2.  czas-pogardy-czas-bohaterstwa
  oraz  materiału w podręczniku Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, cz.3, s. 128-220Zwróć uwagę na następujące zagadnienia:
  1. Ramy czasowe- ważne wydarzenia, daty, które należy pamiętać.
  2. Nazwy epoki:

  – „epoka pieców”

  – „świat odwróconego Dekalogu”

  – „czas pogardy”

   

  1. Poeci i wojna- katastrofizm generacyjny- poezja K.K. Baczyńskiego- obraz pokolenia młodych ludzi z czasów II wojny światowej.

   

  1. Pokolenie Kolumbów.

   

  1. Literatura lagrów. Cechy: opis obozowej rzeczywistości z wykorzystaniem metody behawioralnej, indywidualizacja języka postaci, brak ocen, naturalizm przedstawienia.

   

  1. Literatura łagrowa- Gustaw Herling-Grudziński Inny świat – opisy zachowań, działań, ukazanie mechanizmów totalitaryzmu.

   

  1. Literatura zagłady- Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, Zofia Nałkowska.  Cechy: trudności w wyrażeniu niewyrażalnego, konieczność ograniczenia zabiegów literackich do minimum, aby nie zaciemniać obrazu tragedii, forma świadectwa.

Zachęcam Cię do zapoznania się z materiałem dydaktycznym na platformie edukacyjnej- e podręczniki- temat: Kiedy pacyfista musi być militarystą.

https://epodreczniki.pl/a/kiedy-pacyfista-musi-byc-militarysta/D1FD1m9Sx  gdzie znajdziesz m.in. analizę twórczości K.K. Baczyńskiego.

Dodatkowo polecam zapoznanie się z prezentacjami dotyczącymi literatury wojny i okupacji:

https://prezi.com/8j54ww2ssrd0/czasy-wojny-i-okupacji/ ,

https://prezi.com/3db9mji_rmkc/literatura-wojny-i-okupacji/

Zachęcam Cię do sprawdzenia swojej wiedzy.

W załączonym pliku znajdziesz trzy zadania dotyczące omawianego tematu.Podobne  pytania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym- poćwicz- Ćwiczenia maturalne.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy!

Bożena Kusiuk