Uncategorized

język polski III FT

12.05.2020. Temat: Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe”

Schulz zaczął pisać opowiadania prawdopodobnie w połowie lat dwudziestych. Początkowo nie myślał nawet o wydaniu ich drukiem. Dołączał je po prostu do listów wysyłanych do swoich znajomych. Dopiero dzięki namowom i pomocy sławnej już wówczas pisarki Zofii Nałkowskiej, która zachwyciła się prozą nauczyciela rysunku z prowincjonalnego Drohobycza, opowiadania zostały opublikowane.

Zbiór „Sklepy cynamonowe” ukazał się w 1933r. (z datą 1934). Oprócz tytułowego opowiadania zawiera jeszcze osiem. Wszystkie są jednorodne stylistycznie, podejmują te same problemy i tematy, mają też wspólnych bohaterów.

 1. Praca w oparciu o materiał zawarty w lekcji na platformie e-podręczniki.

https://epodreczniki.pl/a/deformacja-i-poznanie-w-poszukiwaniu-duchowej-genealogii/D8hGCnbZc

 

 • Przeczytaj informacje zamieszczone w rozdziałach: O autorze, O dziele i wykonaj ćwiczenie 3
 • Przeczytaj opowiadanie i wykonaj ćwiczenia 2, 3, 4, 5.

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W OPOWIADANIU

 • Czas akcji: nieokreślony, magiczny, swobodnie przechodzi między jawą i snem, nie respektuje reguł rzeczywistości.
 • Przestrzeń: nieokreślona, pomimo autentycznych nazw ulic Drohobycza; dziwna, nierzeczywista, np. ulice są poplątane, zwielokrotnione, złudne.
 • Bohaterowie:

Ojciec – „zaprzysiężony tamtej sferze”, zachowuje się dziwnie, jest roztargniony, nieobecny, chory;

Matka – cierpliwa kobieta, zachęca męża do spacerowania, próbuje go oderwać od życia w jego własnym świecie;

Nauczyciel rysunku – dostojny, cierpliwy, niezwykły, oryginalny.

 • Narrator: pierwszoosobowy – chłopiec, który przedstawia wydarzenia z dziecięcej perspektywy i nadaje im mityczne znaczenie. Często miesza fakty z marzeniami i wytworami wyobraźni.
 • Fabuła: wędrówka chłopca z teatru do domu po zapomniany portfel ojca, błądzenie po mieście i po gmachu gimnazjum zakończone szaloną jazdą dorożką i pójściem na spacer z kolegami

 

CECHY PROZY BRUNONA SCHULZA

 • Kreacjonizm – tworzenie fantastycznej przestrzeni, czasu, postaci;
 • Oniryzm – konwencja literacka, polegająca na ukazaniu rzeczywistości na kształt snu, marzenia sennego, czasem koszmaru. Zwykle dzieło ma wtedy charakter irracjonalny, absurdalny, sprzeczny z zasadami prawdopodobieństwa. Zacierają się związki przyczynowo-skutkowe i logiczne następstwa wydarzeń.

Świat przedstawiony jest usytuowany na pograniczu jawy i snu. Schulz całkowicie zrywa z konwencją XIX-wiecznego realizmu. Ukazuje rzeczywistość w sposób subiektywny, nie zważa na zasady logiki i prawdopodobieństwa. Realistyczną przestrzeń i autentyczne wydarzenia nasyca elementami fantastycznymi, onirycznymi.

 • Nadrealizm (antyracjonalizm, antyrealizm) – wyzwolenie wyobraźni, odrzucenie konwencjonalnych kategorii opisu świata
 • Baśniowość
 • Stosowanie języka poetyckiego
 • Mityzacja rzeczywistości

Mityzacja – zabieg literacki polegający na kreowaniu świata przedstawionego, aby pokazać jego podobieństwo do obrazów i wyobrażeń mitycznych. Przedstawiona rzeczywistość utrzymana jest w atmosferze magii i tajemniczości.

Według Schulza mity są kluczem do poznania sensu świata, najstarszym i najważniejszym dziedzictwem ludzkości. Twórczość artystyczna ma je ujawnić. Pisarz nadaje głębszy sens zwyczajnym wydarzeniom. Powrót głównego bohatera do domu po zapomniany przez ojca portfel nawiązuje do wielkich antycznych opowieści o labiryncie oraz  do podróży Odyseusza. W „Sklepach cynamonowych” ożywione zostają też m.in. mity przemiany ludzi w zwierzęta i rajskiego ogrodu.

 

 1. Praca w oparciu o materiał zawarty w lekcji na platformie e-podręczniki.

https://epodreczniki.pl/a/deformacja-i-poznanie-w-poszukiwaniu-duchowej-genealogii/D8hGCnbZc

Po zapoznaniu się z materiałem wykonaj ćwiczenia 6.1 – 6.9, 7 i 8

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak