Uncategorized

język polski III BT

31.30.2020. – Grupa poetycka Skamander

Temat: A wiosną –niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę… Poeci Skamandra wobec historii.

Temat: Trzeba kochać po majowemu… Kult życia w poezji Juliana Tuwima.

Skamander – najważniejsza grupa poetycka Polski międzywojennej.

W listopadzie 1918 roku, w początkowej fazie odradzania się niepodległej Polski, młodzi poeci, m. in. Julian Tuwim, Antoni Słonimski i Jan Lechoń stworzyli kabaret Pod Pikadorem. Zwrócili na siebie uwagę publiczności innym niż w dotychczasowej poezji patriotycznej traktowaniem roli poety. Debiutujący artyści  w 1920 roku utworzyli grupę poetycką Skamander.

W skład grupy poetyckiej wchodzili:

Julian Tuwim

Jan Lechoń

Antoni Słonimski

Kazimierz Wierzyński

Jarosław Iwaszkiewicz

Cechy twórczości Skamandrytów:

  • Poetyka codzienności;
  • Bohater – zwykły człowiek;
  • Silny związek z „dniem dzisiejszym”;
  • Witalizm – poczucie zachwytu nad życiem samym w sobie, optymizm;
  • Urbanizm – miasto jako przestrzeń życia współczesnego człowieka, nadawanie pejzażowi miejskiemu rangi tematu artystycznego;

Poeci Skamandra odcinali się od poezji młodopolskiej i romantycznej. Unikali też awangardowych rozwiązań formalnych, a swą twórczość kierowali do szerokiego grona odbiorców. Poeta stawał się uczestnikiem życia zbiorowego, a poezja (z elementami humoru, drwiny i ironii) bywała zabawą.

  1. Przeanalizuj informacje zawarte w zdalnej lekcji na platformie e-podręczniki

https://epodreczniki.pl/a/grupa-skamander-i-ewolucyjny-wzorzec-poetyki/DWBZR1JSe

i wykonaj zadania 1.2, 1.3, 1.6

Możesz też obejrzeć prezentację dotyczącą programu literackiego grupy Skamander

https://www.youtube.com/watch?v=aPjO6icQlkI

oraz prezentację – SKAMANDER– grupa poetycka – informacje ogólne i omówienie wierszy.

https://www.youtube.com/watch?v=w8hC_szoO78

 

  1. Przeanalizuj informacje dotyczące Juliana Tuwima, zawarte w zdalnej lekcji na platformie e-podręczniki. Następnie przeczytajcie zawarty tam wiersz „ Do krytyków” i odpowiedz na pytanie kto jest nadawcą, a kto odbiorcą tekstu, scharakteryzuj stosunek osoby mówiącej do adresata, wymień i omów wartości istotne dla osoby mówiącej w wierszu.

https://epodreczniki.pl/a/witalizm-i-urbanizm-upojenie-zyciem-upojenie-miastem/DbhiRr8ZR

 

Następnie wykonaj ćwiczenie 2.5 i 2.6

Potwierdzeniem udziału w lekcji będzie przesłanie odpowiedzi na pytanie:

W jaki sposób Julian Tuwim w wierszu „Do krytyków” realizuje założenia skamandrytów?

Odpowiedź proszę przesłać do piątku drogą mailową.

W razie pytań i konsultacji jestem do waszej dyspozycji (grupa, mail, e-dziennik)

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak