Uncategorized

język polski II PT

30.03.2020 r.

Temat: I Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on człowiek… Wokulski, jako bohater nowych czasów.

Dzisiejsze zajęcia przeprowadzimy przy pomocy ekranu interaktywnego, który znajdziecie na stronie http://scholaris.pl/resources/run/id/48981 Ekran ukazuje kreację Wokulskiego, jako pozytywisty, charakteryzuje jego światopogląd, cechy charakteru i wymienia konkretne czyny, świadczące o jego pozytywistycznej postawie wobec świata i człowieka. Przybliża jego stosunek do nauki oraz charakteryzuje patriotyczny wymiar jego pozytywistycznej działalności.

Pracę z ekranem interaktywnym rozpocznij od prezentacji na temat rozwoju nauki w XIX w.  Poznaj najważniejszych odkrywców i uczonych XIX stulecia oraz ich wynalazki i odkrycia.

Następnie zapoznaj się z kolejnymi ekranami, które prezentują:

  • Fascynację Wokulskiego możliwościami nauki.
  • Wokulskiego, jako społecznika, realizującego postulat pracy u podstaw.
  • Zakochanego pozytywistę.

Proszę zapoznać się z definicją pracy u podstaw i pracy organicznej ( ekran a)

W oparciu o prezentację i znajomość lektury zastanów się, jakie działania podejmuje Wokulski,  jako orga­nicznik i realizator pracy u podstaw. Swoje odpowiedzi porównaj z załącznikiem-Wokulski jako realizator programu pozytywistów warszawskich

Na zakończenie pracy z ekranem interaktywnym wykonaj ćwiczenie ( ekran b) sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem, podsumowujące wiadomości o kreacji Wokulskiego, jako romantyka i pozytywisty.

Zadaniem na zaliczenie będzie zredagowanie potencjalnego CV Stanisława Wokulskiego oraz uzupełnienie tabeli- Wokulski- romantyk i pozytywista.

Stanisław Wokulski CV

Zadanie 2
Odpowiedzi proszę przesłać  na adres b.kusiuk@wp.pl, do 31.03.2020 r.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk