Uncategorized

Język polski II CB

Drodzy Uczniowie, zapraszam na kolejną lekcję poświęconą „Granicy” Z. Nałkowskiej.

Temat: Charakterystyka Czechlińskiego – „Kariera dziennikarska? Kim jest Czechliński?ˮ

  1. Praca z materiałami zamieszczonymi na portalu Epodręczniki.pl

Po zalogowaniu się na portalu Epodreczniki.pl będziecie mogli zapoznać się z  materiałem edukacyjnym przeznaczonym na dzisiejszą lekcję. Na Wasze adresy e-mail została wysłana wiadomość z linkiem.

Przejdźcie do podrozdziału Preteksty i zapoznajcie się z fragmentem książki Ervinga Goffmana „Człowiek w teatrze życia codziennego”.

Wykonajcie ćwiczenie  8.1, 8.2 i 8.5:

– wyjaśnij, dlaczego w relacjach międzyosobowych ludzie starają się zdobyć wiedzę na temat innych osób,

– wskaż dwa elementy świadczące o „wyrazistości jednostki”,

– omów, w jaki sposób Goffman definiuje „interakcję”, „występ” i „rolę”.

  1. Charakterystyka Czechlińskiego – na podstawie fragmentu utworu zamieszczonego w podręczniku oraz dotychczas zgromadzonych informacji spróbuj samodzielnie przygotować charakterystykę postaci.

Załącznik nr 1 – „Granica”  Załącznik nr 1

  1. Droga kariery Zenona Ziembiewicza – pomoc Czechlińskiego.

Załącznik nr 2 – „Granica”  Załącznik nr 2

  1. Losy Zenona Ziembiewicza – Praca w redakcji dziennika „Niwa”
Losy Zenona Ziembiewicza – Praca w redakcji dziennika „Niwa”
Perspektywa zewnętrzna Perspektywa wewnętrzna
– młody dziennikarz w piśmie „Niwa”

– wyróżniający się publicysta (autor artykułów ukazujących

życie we Francji)

– redaktor naczelny „Niwy” (błyskotliwa kariera młodego dziennikarza)

– redaktor naczelny „Niwy” (błyskotliwa kariera młodego dziennikarza)

– młodzieńcze marzenia związane z pracą  w redakcji prowincjonalnego dziennika

– pisanie artykułów „na zamówienie” jako możliwość uzyskania stypendium umożliwiającego kontynuację studiów

– świadomość oszukiwania samego siebie i opinii publicznej w artykułach „cenzurowanych” dla potrzeb Czechlińskiego

– plany związane z otrzymaniem posady redaktora naczelnego

– rozczarowanie pracą w redakcji „Niwy” (traktowanie pracy jako sposobu na spłacenie długu zaciągniętego                    u Czechlińskiego)

 

 

Wnioski. Na podstawie zgromadzonych informacji sformułujemy wnioski dotyczące głównego bohatera powieści Nałkowskiej.

  1. a) Losy Ziembiewicza z „perspektywy zewnętrznej”:

– losy bohatera przykładem trudnego awansu społecznego (błyskotliwa kariera syna zubożałego szlachcica);

– jako prezydent miasta nie zrealizował swojego ambitnego programu społecznego;

– jako mężczyzna nie potrafił uporządkować swojego życia intymnego (romans z kobietą z niższych sfer zniszczył jego karierę zawodową).

  1. b) Losy Ziembiewicza z „perspektywy wewnętrznej”:

– decyzje podejmowane przez bohatera świadczą o tym, że jest konformistą (łatwo ulega wpływom ludzi);

– nie potrafił sprostać celom, które sobie postawił;

– nieustannie oszukiwał samego siebie, usprawiedliwiając swoje decyzje;

– podporządkował swoje życie karierze, co doprowadziło do jego ostatecznej katastrofy.

W  oparciu o cytat z powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej  napisz  komentarz, w którym zinterpretujesz ten fragment – „Musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą”. Komentarz będzie potwierdzeniem udziału w zajęciach lekcyjnych, proszę przesłać go na mojego e-maila ckupar@wp.pl. Zachęcam Was też do zadawania pytań i ewentualnych konsultacji.

 

Pozdrawiam i życzę powodzenia

Agnieszka Piekarska