Uncategorized

język polski II BT

07.04.2020

Temat: Obowiązki względem ludzkości i cywilizacji. Hasła pozytywizmu w felietonie.

Celem dzisiejszej lekcji będzie doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania oraz wykorzystywania informacji zawartych w tekście.

Materiałem do analizy będą fragmenty felietonu – gatunku, który swą popularność zawdzięcza rozwojowi prasy w XIX wieku.

Felieton – gatunek publicystyki drukowany w gazecie, poruszający aktualną problematykę: w swobodny sposób przedstawia bieżące wydarzenia społeczne, towarzyskie,artystyczne, polityczne. Cechą felietonu jest subiektywizm relacji, a jego styl charakteryzuje się nastawieniem na kontakt z odbiorcą, komunikatywnością języka i częstą obecnością humoru i satyry.

Wybitnym twórcą felietonów był Bolesław Prus, który w humorystyczny sposób pisał w nich o ważnych sprawach życia codziennego oraz problemach swojej epoki. Szerzył hasła pozytywistyczne i inicjował akcje społeczne. Propagował  rozwój organizacji i stowarzyszeń i wiele uwagi poświęcał zagadnieniom gospodarki, edukacji, mentalności zbiorowej Polaków.

  1. Przeczytaj zamieszczony w podręczniku (lekcja nr 56, str. 293) fragment felietonu Bolesława Prusa, a następnie wykonaj polecenia dołączone do tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym. Pracując z tekstem, zwróć uwagę na słowa kluczowe.

Pozostajemy w kontakcie

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak