2BT (Tech)Zdalne Lekcje

język polski II BT

12.05.2020. Temat: Pozytywizm – sprawdzian wiadomości.

Zgodnie z zapowiedzią dziś napiszecie sprawdzian z pozytywizmu.

Logujecie się według wcześniejszych ustaleń. Link został przesłany w wiadomości na e-dzienniku oraz podany na klasowej grupie.

Katarzyna Nowak