Uncategorized

język polski II BT

05.05.2020. Temat: Wszyscy chorujemy na nerwy…Pozytywistyczne rewizje Jana Tomkowskiego.

W interpretacji tekstów literackich posługujemy się niekiedy metodami wypracowanymi przez inne dziedziny nauki. Na dzisiejszej lekcji poznacie możliwości odczytania, które daje nowoczesna psychologia.

Analizując tekst będziecie też doskonalić umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i wykorzystywania informacji zawartych w tekście – bardzo przydatnych podczas egzaminu maturalnego.

  1. Wprowadzenie do lektury.

Studium Neurotyczni bohaterowie Prusa Jana Tomkowskiego pochodzi z tomu Mój pozytywizm. Cała książka w zamiarze autorskim miała stanowić nieszablonowe spojrzenie na epokę pozytywizmu. Badacz szukał formuły integrującej cały wiek XIX, wykazywał wzajemne przenikanie się romantycznych i pozytywistycznych wizji świata oraz człowieka. Zdaniem Tomkowskiego romantyczny model egzystencji jednostki o skomplikowanej psychice, nadwrażliwej, podatnej na zwątpienie powrócił w literaturze realistycznej z drugiej połowy XIX wieku. W tym ujęciu Wokulski okazuje się postacią bliską Gustawowi z IV części Dziadów, Werterowi i Kordianowi.

     2. Przeczytaj fragment książki „Neurotyczni bohaterowie Prusa” Jana Tomkowskiego, zamieszczony w podręczniku, lub skorzystaj z załącznika.

Neurotyczni bohaterowie Prusa – tekst

wyjaśnienia do tekstu:

psychoanaliza – wypracowana przez Zygmunta Freuda metoda leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, polegająca na odkrywaniu, interpretacji i usuwaniu nieświadomych konfliktów pacjenta.

neurotyk – człowiek chory na neurozę, czyli nerwicę – typ zaburzenia psychicznego wywołanego przez nieuzasadnione fobie czy lęki, nad którymi nie można zapanować.

obsesyjne – zdradzające symptomy obsesji, czyli natręctwa myśli, które uporczywie prześladują; właściwość nerwicy.

etykieta – zbiór zasad zachowania

intencja ludyczna – (z łac. ludus – zabawa) – pragnienie zabawy; sens: Wokulski nie potrafi się bawić.

3. Polecenia do tekstu:

  • Na podstawie akapitów 1 i 6 wyjaśnij sens metaforycznych obrazów piwnicy i studni.
  • Rozważ, jaki jest związek celów stawianych sobie przez Wokulskiego z opisem neurozy.
  • Wyjaśnij, dlaczego Tomkowski uważa, że Wokulski nie powinien się porównywać ani ze Starskim, ani z Ochockim (akapit 3).
  • Jak rozumiesz sformułowanie „kompleks dawnego chłopca na posyłki (akapit 4 )?
  • Przytocz argumenty Tomkowskiego dowodzące, że Wokulski nie rozumie salonu.
  • Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa: „miłość to nerwowa choroba”.
  • Na podstawie akapitu 7 określ, dlaczego „Lalka” nie jest romansem.
  • Wskaż w tekście słownictwo specjalistyczne z dziedziny psychologii.
  • Wyszukaj wszystkie argumenty Tomkowskiego potwierdzające tezę, że główny bohater powieści Prusa cierpi na neurozę

Odpowiedzi prześlij do sprawdzenia w dokumencie Word (lub innym tekstowym) na adres kata.nowak@wp.pl

Za tydzień, 12 maja napiszecie sprawdzian z pozytywizmu. Odbędzie się on on-line (szczegóły i sposób logowania podam na klasowej grupie: II BT.

Rozpoczynamy pracę w oparciu o kolejną część podręcznika (Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka 2.2). Będziecie z niego korzystać do końca klasy II i I semestr klasy III. Kto jeszcze go nie posiada, musi jak najszybciej zakupić. Podczas najbliższych lekcji postaram się tak umieszczać treści, by umożliwić wam realizację zadań mimo braku podręcznika.

Ponawiam prośbę o systematyczne i terminowe przesyłanie prac.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak