Uncategorized

język polski I PT

Naukę zdalną języka polskiego realizujemy wg planu lekcji. Lekcje odbywają się on -line z wykorzystaniem technik audiowizualnych.  W wyznaczonych godzinach łączymy się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wszelkie materiały i karty pracy będą zamieszczane na utworzonych grupach klasowych.

Najbliższe lekcje poświęcone będą omówieniu i analizie “Makbeta” W. Szekspira, z treścią którego mieliście się zapoznać.

treść utworu dostępna na:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html