Uncategorized

język polski I PT

18.05.2020. Temat: „Skąpiec” Moliera.

Podczas gdy w Polsce trwał barok, we Francji rozwijał się nowy nurt zwany klasycyzmem. To kierunek w sztuce zapoczątkowany w renesansie, ale obecny w kulturze do końca XVIII wieku. W niektórych krajach trwał nawet dłużej, natomiast w Polsce rozwijał się dopiero w następnej epoce – oświeceniu.

KLASYCYZM

Do cech charakterystycznych klasycyzmu należą:

 • Odwoływanie się do sztuki antycznej i jej wyznaczników piękna (prostoty i umiaru, harmonii, proporcji);
 • Naśladowanie rzeczywistości, dążenie do zachowania maksymalnej wierności;
 • Tendencje moralizatorskie – pouczanie, przedstawianie wzorów do naśladowania;
 • Piękna forma, dostosowana do przekazywanych treści

 

Najwybitniejszym przedstawicielem klasycyzmu francuskiego był Molier. Uznaje się go za twórcę klasycystycznej komedii francuskiej.

 1. Przeczytaj informacje na temat Moliera zawarte w podręczniku (str. 191) lub skorzystaj z innych źródeł (np. Internet)

Na podstawie zebranych informacji stwórz CV Moliera, z którym będzie mógł otrzymać pracę  we współczesnym teatrze.
Curriculum vitae
CV lub c.v. (łac. „bieg życia”, „przebieg życia”) – życiorys zawodowy.

 

Imię i nazwisko:  
Dorobek literacki:  
Problematyka podejmowana w utworach:  
Charakterystyczne cechy twórczości:  

 

Wypełnione CV prześlij jako potwierdzenie udziału w lekcji.

Cechy komedii molierowskiej:

 • Ośmieszanie wad ludzkich – skąpstwa, hipokryzji, tchórzostwa, obłudy;
 • Krytyka obyczajów;
 • Ukazanie złożonej i wielowarstwowej psychiki bohaterów;
 • Komizm;
 • Wplatanie elementów tragicznych i farsowych, czyli charakterystycznych dla farsy (komedii o lekkiej tematyce i szybkiej akcji)

Komedia charakterów – odmiana komedii, do której należą utwory prezentujące sylwetki moralne i psychologiczne bohaterów. Najczęściej uwypuklona jest jedna cecha charakteru postaci, mająca wpływ na jej postępowanie i relacje z otoczeniem.

 

„Skąpiec” Moliera nawiązuje do tradycji komedii satyrycznej, przedstawiającej w krzywym zwierciadle negatywne zjawiska społeczne i ludzkie przywary. Reprezentuje jej odmianę zwaną komedią obyczajową, ponieważ ośmiesza przede wszystkim obowiązujące w danym środowisku konwencje zachowań, stosunki rodzinne, system wartości.

Świat przedstawiony w komedii Moliera „Skąpiec”.

 • Czas akcji – bliżej nieokreślony, obyczajowość wskazuje na XVII wiek. Podkreśla to uniwersalny wymiar sztuki.
 • Miejsce – Paryż, dom Harpagona.

Harpagon – z gr. sknera, chciwiec, skąpiec, ktoś przesadnie oszczędny.

 • Wydarzenia tworzące akcję – od planów małżeńskich Harpagona do odnalezienia najcenniejszej rzeczy – szkatułki
Bohaterowie
Harpagon – ojciec Kleanta i Elizy

Kleant – Syn Harpagona , zakochany w Mariannie

Eliza – córka Harpagona

Anzelm – ojciec Walerego i Marianny, ubiega się o rękę Elizy

Marianna – córka Anzelma, zakochana w Kleancie

Walery – syn Anzelma, rządca w domu Harpagona, kocha Elizę

Frozyna – zawodowa swatka

Jakub – kucharz i woźnica Harpagona

Strzałka – sprytny służący Kleanta

Pani Claude – gospodyni Harpagona

Ździebełko – służący Harpagona

Szczygiełek – służący Harpagona

 

Geneza utworu – Pomysł na kreację tytułowego bohatera Molier zaczerpnął z komedii rzymskiego pisarza Plauta „Garnek złota”. Jej bohater całe życie podporządkowuje pilnowaniu złotych monet ukrytych w garnku. (więcej – patrz podręcznik, s. 192)

Tematyka utworu – głównym tematem komedii jest studium psychologiczne tytułowego skąpca, napiętnowanie jego obłudy i materializmu oraz ukazanie konsekwencji moralnych, psychicznych i społecznych chorobliwego przywiązania do pieniędzy. Ważne miejsce w utworze zajmuje natrafiająca na liczne przeszkody miłość dwóch par młodych ludzi oraz Harpagona do Marianny. Za ważny temat komedii można także uznać satyrę na obyczajowość społeczeństwa francuskiego w połowie XVII wieku, zwłaszcza w sferze relacji rodzinnych i pojmowania instytucji małżeństwa.

Zapoznaj się z informacjami na temat utworu zamieszczonymi w podręczniku (s. 196-197)

 • Komedia charakterów
 • Komedia obyczajowa
 • Humor i dowcip języka – komizm języka

Wykorzystując znajomość utworu utwórz plan wydarzeń.

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak