Uncategorized

język polski I PT

15.05.2020. Temat: Łącznie czy rozdzielnie? Pisownia partykuł nie i by.

Celem lekcji jest utrwalenie znajomości zasad pisowni łącznej i rozdzielnej partykuły nie i partykuły by.

 

Zapoznaj się wykładem dotyczącym zasad łącznej lub rozdzielnej pisowni partykuły nie

https://www.youtube.com/watch?v=aMnU6Awb65I

Zapoznaj się z zasadami pisowni partykuł nie i by zamieszczonymi w podręczniku na s. 105 – 106.

Wykorzystując link zaloguj się na platformę e-podręczniki. Przeczytaj rozdział „Partykuła nie” i wykonaj ćwiczenie 6 i 7.

https://epodreczniki.pl/a/kontrasty-i-przeciwienstwo-w-jezyku/DgPoVyPiC

 

Informacje o faktach, przypuszczeniach czy stanowczych postawach kierowanych wobec kogoś (rozkaz – ostrzeżenie – groźba) odczytujemy również ze znaczeń wyrazów, które znajdziemy w wypowiedzi. Można powiedzieć, że obudowują one najważniejszą myśl i czasem zmieniają styl całego komunikatu. Służą do tego na przykład partykuły.

 

PARTYKUŁY – to części mowy, za pomocą których w zdaniach zaprzeczamy („nie”), wzmacniamy treści („-że”, „z pewnością”, „na pewno”) lub je osłabiamy („rzekomo”, „ponoć”), a nawet wyrażamy życzenia („bodaj”, „niech”, „niechże”).

Partykuły

Zdanie bez partykuły Zdanie z dodatkowymi postawami – wyrażonymi za pomocą partykuł
Jutro przyjdziemy. Na pewno jutro przyjdziemy. (‘pewność’)
Jutro nie przyjdziemy. (‘zaprzeczenie’)
Przecież jutro przyjdziemy. (‘potwierdzenie’)
Raczej jutro przyjdziemy. (‘osłabienie treści’)

 

Z poleceń zamieszczonych w podręczniku na s.106 – 107 wybierz 3 dowolne, wykonaj i prześlij jako potwierdzenie udziału w lekcji.

Proszę o przeczytanie komedii „Skąpiec” Moliera. Jej treść znajdziesz tutaj:

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapiec.html

 

Zachęcam także do obejrzenia francuskiej komedii kostiumowej z 1980 z udziałem Louisa de Funèsa pt. Skąpiec, opartej na sztuce Moliera.

https://www.cda.pl/video/438996937

lub wysłuchania słuchowiska: Skąpiec według komedii Moliera w reżyserii Gustawa Holoubka i z Gustawem Holoubkiem w roli tytułowej.

https://www.youtube.com/watch?v=-lpHd2MZRJo

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak