Uncategorized

język polski I P4

27.05.2020. Święta miłości kochanej ojczyzny… Dwa ujęcia patriotyzmu.

Na lekcji poznamy dwa teksty pełniące funkcję polskich hymnów narodowych: Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego i Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Wybickiego. Drugi z nich do dziś jest oficjalnym państwowym Rzeczpospolitej Polskiej. Hymn narodowy zawsze wyraża określoną wizję  patriotyzmu – miłości do ojczyzny.

Hymn – gatunek liryczny wywodzący się z antyku. Obejmuje utwory utrzymane w uroczystym, podniosłym tonie, wysławiające bohatera, bóstwo, ideę, naród, instytucję.

Jedną z trwałych wartości kultury oświecenia w Polsce było ukształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Słowo „ojczyzna” znaczące jeszcze w XVI i XVII wieku to samo co „ojcowizna”, nabrało w XVIII stuleciu sensu, który znamy do dzisiaj.

Ojczyzna to wspólnota ludzi połączonych dziedzictwem kultury, zespołem wyznawanych wartości, dla których warto żyć, a nawet umierać. Wyrazicielami  i propagatorami takiego rozumienia ojczyzny byli oświeceniowi autorzy hymnów narodowych: Ignacy Krasicki i Józef Wybicki.

  1. Zapoznaj się z zamieszonymi w podręczniku informacjami na temat genezy utworu (podręcznik s.293).

Hymn do miłości ojczyzny powstał pierwotnie jako jedna ze strof poematu heroikomicznego Myszeida. Jeszcze przed ukończeniem całego utworu Krasicki wygłosił ten wiersz na jednym z obiadów czwartkowych i zachwycił nim słuchaczy. Zachęcili oni poetę by opublikował hymn w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych” i w ten sposób rozbudził w Polakach uczucia patriotyczne po I rozbiorze Polski. Utwór zdobył ogromną popularność i stał się oficjalną pieśnią Szkoły Rycerskiej. Umieszczono go również w podręcznikach gramatyki używanych w szkołach podległych KEN. W 1807 roku muzykę do hymnu skomponował Józef Elsner i od tego czasu wiersz śpiewany był podczas uroczystości patriotycznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się w czasie powstań listopadowego i styczniowego.

 

  1. Przeczytaj Hymn do miłości ojczyzny.
  2. Wysłuchaj hymnu.

https://www.youtube.com/watch?v=yDojmrCZOUE

 

 

  1. Przeczytaj wskazówki do analizy i interpretacji utworu (podręcznik, s. 294)

Utwór Krasickiego ma formę ośmiowersowej strofy (oktawy), w której poeta rozwija i komentuje apostrofę do świętej miłości kochanej ojczyzny. Użyta w tytule nazwa gatunkowa hymn sugeruje, że wiersz nawiązuje do tradycji antycznej, w której hymn był uroczystą pieśnią chwalącą m.in. wielkie idee i wartości darzone powszechnym szacunkiem, takie jak patriotyzm i walka o niepodległość. Podniosły nastrój tekstu uwydatniają nacechowane dodatnio epitety (święta, kochanej, chwalebne).

  1. Przeczytaj informacje na temat genezy Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz rozdział – Od pieśni okolicznościowej do hymnu narodowego (podręcznik, s.255-296)
  2. Przeczytaj wersję historyczną pieśni.
  3. Wykonaj polecenia do tekstów.
  4. Tworzenie własnego tekstu – zadanie 1 i 2, str. 297
  5. Dla chętnych: obejrzyj film: Mazurek Dąbrowskiego Dzieje hymnu narodowego

https://www.youtube.com/watch?v=-2N5kkQ_01A

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak