Uncategorized

język polski I F4R I P4

Naukę zdalną języka polskiego realizujemy wg planu lekcji. Lekcje odbywają się on -line z wykorzystaniem technik audiowizualnych.  W wyznaczonych godzinach łączymy się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wszelkie materiały i karty pracy będą zamieszczane na utworzonych grupach klasowych.

Najbliższe lekcje poświęcone będą omówieniu i analizie „Makbeta” W. Szekspira, z treścią którego mieliście się zapoznać.