Uncategorized

język polski I F4R

22.04.2020. Temat: Jak przekonywać skutecznie i etycznie.

Celem lekcji jest poznanie zasad skutecznego i etycznego przekonywania.

Język może służyć przekazywaniu informacji (funkcja informatywna), wyrażaniu emocji (funkcja ekspresywna) lub wywieraniu wpływu na odbiorcę (funkcja impresywna). Wywieranie wpływu na odbiorcę może odbywać się wprost lub nie wprost. Może także przybierać formy mniej lub bardziej estetyczne i etyczne. Zawsze jednak odwołuje się do emocji i rozumu odbiorcy. Ukryte sterowanie kimś bez jego zgody, a często i wiedzy nazywamy manipulacją językową.

 

RETORYKA

ERYSTYKA

Dominująca funkcja językowa: impresywna (teksty perswazyjne)
• Odbiorca jest świadomy intencji nadawcy

• Intencją nadawcy jest przekonanie odbiorcy do głoszonych poglądów

• Przekonywanie poprzez dobór właściwych argumentów przedstawionych za pomocą środków retorycznych

• Odbiorca nie jest świadomy intencji nadawcy

• Intencją nadawcy jest zdobycie przewagi w dyskusji poprzez

manipulowanie odbiorcą

• Przekonywanie poprzez chwyty erystyczne

 

  1. Przeczytaj informacje na temat retoryki i erystyki oraz ich zasad (podręcznik, lekcja 41)
  2. Przeczytaj fragment Kazań sejmowych Piotra Skargi (podręcznik, lekcja 42) i wykonaj polecenia do tekstu.
  3. Przeczytaj i przeanalizuj fragment przemówienia Martina Luthera Kinga (lekcja nr 42), a następnie wykonaj polecenia do tekstu.
  4. Napisz swoją mowę w obronie wciąż prześladowanych mniejszości (rasowych, narodowych,religijnych, seksualnych).

Napisaną mowę prześlij na : kata.nowak@wp.pl

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak