Uncategorized

język polski I F4R

25.06.2020. Temat: Oświecenie i preromantyzm – wędrówka przez motywy i tematy literatury.

Oświecenie to epoka, która stworzyła nowoczesny kształt Europy. To dzięki oświeceniu w dzisiejszym świecie Zachodu nie ma absolutnych monarchii , hierarchicznego porządku społecznego, niewoli osobistej oraz dominacji religii w życiu publicznym. Oświeceniu zawdzięczamy współczesne, demokratyczne, świeckie i liberalne państwo, które zapewnia równość obywateli wobec prawa, rozdział Kościoła od państwa i uznanie prywatnego charakteru wyznania poszczególnych osób, a także respekt dla praw człowieka oraz indywidualną wolność osobistą i gospodarczą jako podstawę rozwoju społecznego. Tę lekcję poświęcimy podsumowaniu osiągnięć literackich epoki.

Przeczytaj, zamieszczone w podręczniku (s.354) rozdziały:

 • EPOKA PRZEŁOMOWA
 • ROZUM
 • MIŁOŚĆ
 • WOLNOŚĆ
 • NATURA
 • W KRĘGU MOTYWÓW

Następnie przeanalizuj polecenia na koniec działu.

 

LITERATURA OŚWIECENIA

W oświeceniu literatura ma  charakter dydaktyczny, stara się oddziaływać na moralność czytelnika, zapoznać go z nowymi ideami, dąży do zreformowania społeczeństwa i państwa.

 

Ważni twórcy i dzieła:

 • Ignacy Krasicki

„Hymn do miłości ojczyzny” – pieśń patriotyczna, w której miłość do ojczyzny została połączona z ofiarą, cierpieniem i bliznami;

„Świat zepsuty” – satyra diagnozująca  stan polskiego społeczeństwa po I rozbiorze;

„Pijaństwo” – satyra na pijaństwo i wady narodowe Polaków;

 • Franciszek Karpiński

„Laura i Filon” – sielanka opowiadająca o czułej miłości na łonie natury;

„Pieśni nabożne” – wiersze o charakterze modlitewnym;

 • Wolter

„Kandyd, czyli optymizm” – powiastka filozoficzna w satyryczny sposób ukazująca cywilizację europejską;

 

SPUŚCIZNA KULTUROWA EPOKI

 • idea postępu cywilizacyjnego;
 • klasycyzm w architekturze i sztuce;
 • rozkwit prasy;
 • upowszechnienie publicznej oświaty;
 • w literaturze polskiej udoskonalenie języka poetyckiego i wprowadzenie nowych gatunków (poemat heroikomiczny, powieść) przez Ignacego Krasickiego;

 

Pozdrawiam i życzę udanych wakacji

Katarzyna Nowak