Uncategorized

język polski I F4R

14.05.2020. Temat: Barok sprawdzian wiadomości.

Temat: W klimacie i wieku filozofii i rozumu… Filozofia oświecenia.

Oświecenie było nazywane wiekiem filozofów, ponieważ idee przez nich głoszone wpływały znacząco na życie społeczne i polityczne, na postawy religijne, naukę oświatę, a także na literaturę i sztukę.

Kolebką filozofii oświeceniowej była Anglia, gdzie tworzył jeden z najbardziej znanych filozofów tej epoki John Locke. Sformułował on koncepcję poznania opartego na rozumie i doświadczeniu. Twierdził, że człowiek rodzi się jako niezapisana kartka (łac. tabula rasa).

Najwybitniejszym filozofem XVIII wieku był Immanuel Kant. W rozprawie „Co to jest oświecenie” dowodził, że właśnie w tej epoce ludzkość wyszła ze stanu niepełnoletności.

Dwaj francuscy myśliciele: Rousseau i Wolter wywarli ogromny wpływ na współczesnych, mimo że nie stworzyli uporządkowanych systemów filozoficznych. Rousseau twierdził, że cywilizacja, postęp i nauka niszczą w ludziach dobro i rodzą zło, Wolter zaś uważał, że celem ludzkiego życia powinno być naprawianie świata oraz pomniejszanie cierpień i zła. Propagował racjonalizm, deizm, tolerancję i wolność sumienia, zwalczał przesądy i fanatyzm religijny.

  1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wymienionych na lekcji filozofów zawartymi w:

https://epodreczniki.pl/a/oswiecona-filozofia/Dx9vfcSKn

i wykonaj ćwiczenia 7 i 8

  1. Przeczytaj teksty zamieszczone w podręczniku (lekcja 47) i wykonaj polecenia do nich.

Podsumowanie

Kierunki filozoficzne

Empiryzm

Johna Locke`a

Filozofia krytyczna Immanuela Kanta Powrót do natury Jeana – Jacques`a Rousseau

Liberalizm

Woltera

Człowiek rodzi się z umysłem przypominającym czystą kartkę (tabula rasa), a wiedzę zdobywa dzięki doświadczeniu.

Są dwa źródła doświadczenia: świat zewnętrzny i umysł.

Umysł ludzki nie poznaje rzeczy takich, jakimi są naprawdę, ale tak jak się wydają poznającemu.

Poznanie rzeczy samej w sobie jest niemożliwe.

Człowiek powinien kierować się w życiu prawem imperatywu kategorycznego, czyli postępować według takich reguł, które chcielibyśmy żeby były stosowane zawsze i przez wszystkich.

 

Potępienie cywilizacji, postępu i nauki.

Miarą człowieczeństwa są wartości moralne a nie rozum.

Człowieka oświeca nie rozum, ale serce i sumienie.

Człowiek powinien starać się wrócić do pierwotnego stanu natury.

Prawo naturalne podstawą moralności – „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

Nietolerancja religijna jest sprzeczna z wiarą chrześcijańską i prawem  naturalnym.

Fanatyzm jest złem, bo prowadzi do nienawiści.

Celem życia powinno być naprawianie świata.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak