Uncategorized

język polski I CB

Uczniowie klasy I CB. Naukę zdalną języka polskiego realizujemy zgodnie z planem lekcji.

26.03.2020. – Kilka słów o baroku.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w podręczniku (str. 198) stworzycie notatkę, w której zawarte będą najważniejsze informacje o epoce. Podczas lekcji komunikujemy się przez stworzoną w tym celu grupę. Tam będę na bieżąco udzielać Wam wskazówek do pracy oraz przesyłać materiały pomocnicze.

Możecie również skorzystać z materiałów zamieszczonych na

https://epodreczniki.pl/a/barok-w-europie-i-polsce/DQDA2uZal