Uncategorized

język polski I CB

30.04.2020. Temat: Molier twórcą klasycznej komedii francuskiej.

Podczas gdy w Polsce trwał barok, we Francji rozwijał się nowy nurt zwany klasycyzmem. To kierunek w sztuce zapoczątkowany w renesansie, ale obecny w kulturze do końca XVIII wieku. W niektórych krajach trwał nawet dłużej, natomiast w Polsce rozwijał się dopiero w następnej epoce – oświeceniu.

KLASYCYZM

Do cech charakterystycznych klasycyzmu należą:

 • Odwoływanie się do sztuki antycznej i jej wyznaczników piękna (prostoty i umiaru, harmonii, proporcji);
 • Naśladowanie rzeczywistości, dążenie do zachowania maksymalnej wierności;
 • Tendencje moralizatorskie – pouczanie, przedstawianie wzorów do naśladowania;
 • Piękna forma, dostosowana do przekazywanych treści

 

Najwybitniejszym przedstawicielem klasycyzmu francuskiego był Molier. Uznaje się go za twórcę klasycystycznej komedii francuskiej.

 1. Przeczytaj informacje na temat Moliera zawarte w podręczniku (str. 243) lub skorzystaj z innych źródeł (np. Internet)

Na podstawie zebranych informacji stwórz CV Moliera, z którym będzie mógł otrzymać pracę  we współczesnym teatrze.
Curriculum vitae
CV lub c.v. (łac. „bieg życia”, „przebieg życia”) – życiorys zawodowy.

 

Imię i nazwisko:  
Dorobek literacki:  
Problematyka podejmowana w utworach:  
Charakterystyczne cechy twórczości:  

 

Wypełnione CV prześlij jako potwierdzenie udziału w lekcji.

Cechy komedii molierowskiej:

 • Ośmieszanie wad ludzkich – skąpstwa, hipokryzji, tchórzostwa, obłudy;
 • Krytyka obyczajów;
 • Ukazanie złożonej i wielowarstwowej psychiki bohaterów;
 • Komizm;
 • Wplatanie elementów tragicznych i farsowych, czyli charakterystycznych dla farsy (komedii o lekkiej tematyce i szybkiej akcji)

 

 1. Podejmij próbę przeczytania komedii „Skąpiec” Moliera. Jej treść znajdziesz tutaj:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/skapiec.html

Zachęcam także do obejrzenia francuskiej komedii kostiumowej z 1980 z udziałem Louisa de Funèsa pt. Skąpiec, opartej na sztuce Moliera.

https://www.cda.pl/video/438996937

lub wysłuchania słuchowiska: Skąpiec według komedii Moliera w reżyserii Gustawa Holoubka i z Gustawem Holoubkiem w roli tytułowej.

https://www.youtube.com/watch?v=-lpHd2MZRJo

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak