Uncategorized

język polski I CB

23.04.2020. Temat: Makaronizacja języka.

Makaronizm – wyraz, zwrot lub forma stosowana w nadmiernej ilości w języku ojczystym, pochodząca z języka obcego, najczęściej z łaciny.

  1. Przeczytaj fragmenty „Pamiętników” Paska zamieszczone w podręczniku na str. 236, zwracając szczególną uwagę na słowa wyróżnione pochyłą czcionką. Następnie zapoznaj się z objaśnieniami tych wyrazów.

Takie wtrącenia nazywamy makaronizmami. Szlachta polska stosowała je z upodobaniem, chcąc w ten sposób podkreślić swoje wykształcenie i obycie towarzyskie. Makaronizowanie należało do obyczajowości sarmackiej.

 

  1. Przekształć zdania, w których występują makaronizmy. Obce wtrącenia zastąp polskimi odpowiednikami. Poprawione zdania zapisz w zeszycie.
  2. Przeczytaj wypowiedź historyka literatury Ignacego Chrzanowskiego (podręcznik, str.237) i na jej podstawie wskaż walory językowe Pamiętników Paska.

 

W XXI wieku modne stało się używanie słów i zwrotów z języka angielskiego. Trzeba być cool, trendy, uczestniczyć w evencie i robić sobie selfie.

  1. Przeczytaj tekst „Niszczona polszczyzna, czyli zaśmiecanie języka polskiego” (str.238), a następnie wykonaj polecenia:
  • Wypisz w zeszycie wyrazy i zwroty z języka angielskiego, które pojawiły się w tekście i podaj ich polskie odpowiedniki. Skorzystaj ze słownika w formie książkowej lub w internecie.
  • Przeredaguj tekst, zastępując słowa i zwroty angielskie polskimi wyrazami.

Przekształcony tekst proszę odesłać jako potwierdzenie udziału w lekcji. (może być zdjęcie)

 

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak