Uncategorized

język polski I CB

16.04.2020. Temat: Polski pamiętnikarz okresu baroku.

Na poprzedniej lekcji zapoznałeś się z ideologią Sarmatyzmu, czyli przekonaniem szlachty polskiej, iż pochodzi ona od legendarnego rodu Sarmatów.

Przekonany o wyjątkowości sarmatów był również Jan Chryzostom Pasek – typowy siedemnastowieczny szlachcic. Jego „Pamiętniki” są do dziś niezastąpionym źródłem informacji o Sarmatach.

Pamiętnik – relacja z wydarzeń, w których autor uczestniczył, wspomnienia, opis przeżyć.

W przeciwieństwie do dziennika pamiętnik przedstawia wydarzenia po upływie pewnego czasu, dlatego zawiera nie tylko opis faktów, lecz także ich ocenę.

Jan Chryzostom Pasek zaczął pisać pamiętniki już u schyłku życia. Jest to jedyne dzieło autora. Zachowane fragmenty dzielą się na dwie części – opis żołnierskiej służby i życia rodzinnego. W pierwszej części Pasek opisał wojenne wydarzenia, w których uczestniczył: walki Stefana Czarnieckiego ze Szwedami w Polsce i w Danii, wyprawy przeciwko Moskwie i Tatarom, konfederacje wojskowe i rokosz Jerzego Lubomirskiego. W drugiej części Pasek opisał życie we dworze ziemiańskim, w którym osiadł po porzuceniu żołnierskiego rzemiosła.

Narratorem i jednocześnie głównym bohaterem Pamiętników jest typowy polski szlachcic Sarmata, który w subiektywny sposób opisuje otaczający go świat. Stara się on kreować pozytywny autoportret, ale czytelnik odnajdzie w utworze zarówno wszelkie zalety, jak i wady typowego sarmaty.

  1. Przeczytaj informacje na temat autora (podręcznik, str.230) i zredaguj krótką notkę biograficzną.
  2. Przeczytaj fragment Pamiętników [Bitwa z Moskwą] (podręcznik, str.228), a następnie wykonaj polecenia 1,2,3,4,5,6 ze str.231. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Zadanie 8 – dla chętnych.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak