Uncategorized

język polski I CB

02.04.2020.

Temat:  Nurt dworski w poezji Jana Andrzeja Morsztyna.

Niespokojny czas epoki baroku wpłynął na zróżnicowanie literatury. Jednym z nurtów, który ówcześnie się rozwijał, był nurt dworski

Nurt dworski

 • Rozwijał się na dworach magnackich, książęcych, królewskich.
 • Tworzyli w nim wykształceni poeci, znający się na sztuce, etykiecie, podążający za modą.
 • Utwory sławiły piękno kobiet, flirt i zabawę.
 • Wiersze miały wzbudzać zachwyt i zainteresowanie autorem, dlatego poeci tworzyli utwory kunsztowne, oryginalne.

Najwybitniejszy przedstawiciel poezji dworskiej to Jan Andrzej Morsztyn.

Morsztyn pisał wiersze głównie o tematyce miłosnej. Jego utwory pochodzą z dwóch zbiorów, które opublikowane zostały dopiero 200 lat po śmierci poety. Swoją twórczość traktował jako rozrywkę umilającą życie dworskie. Wzorem był dla niego słynny w całej Europie poeta Giambattista Marino, który uważał, że zadaniem artysty jest zadziwiać odbiorcę niezwykłym pomysłem, a wiersz ma być elegancki i wyrafinowany.

 1. Przeczytaj informacje na temat Jana Andrzeja Morsztyna zawarte w podręczniku (str.216) lub wykorzystaj link:

https://epodreczniki.pl/a/poeta-dworu-i-salonu-czyli-jan-andrzej-morsztyn/DuA5HOnOg

 1. Przeczytaj sonet „Do Trupa” i wykonaj poleceni a i zadania
 • Ustal podmiot liryczny w wierszu.
 • Określ z kim rozmawia podmiot liryczny.
 • Wskaż podobieństwa między zakochanym a trupem. Uwzględnij następujące kryteria: bladość, rodzaj płomienia, przyczyna ciemności, zniewolenie.

Odpowiedź zapisz w zeszycie w tabeli według poniższego wzoru:

Kryterium podobieństwa Zakochany Trup
przyczyna śmierci ugodziła go strzała miłości zginął od strzały śmierci

 

 1. Odwołując się do zwrotki 3 i 4 wyjaśnij, czym różni się zakochany od trupa?

Komentarz – Podmiot liryczny jest nieszczęśliwym kochankiem, który zwraca się do tytułowego trupa porównując jego sytuację ze swoją. Puentą utworu jest stwierdzenie, że lepiej być trupem niż nieszczęśliwie zakochanym.

 1. Budowa sonetu.

Przyjrzyj się budowie wiersza. Omów ją odpowiadając na pytania:

 • Z ilu zwrotek składa się utwór?
 • Ile wersów zawierają poszczególne zwrotki?
 • Jakie rodzaje rymów występują w wierszu?
 • Które zwrotki zawierają opis, a które refleksje i przemyślenia?

Zapisując odpowiedzi do zeszytu samodzielnie zredagujesz definicję sonetu.

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak