Uncategorized

język polski I CB

19.06.2020. Temat: Satyry mające naprawić świat – I. Krasicki „Świat zepsuty”.

Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z kolejną satyrą autorstwa Ignacego Krasickiego.

Przeczytaj satyrę „ Świat zepsuty”  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-swiat-zepsuty.html

Możesz również wysłuchać audiobooka:

https://www.youtube.com/watch?v=6DZEkPYnLo4

treść satyry znajdziesz również na:

https://epodreczniki.pl/a/naprawic-swiat-satyry-ignacego-krasickiego/D479GBKDA

Wykonaj ćwiczenia 7.1, 7.2, 7.3 zamieszczone pod tekstem w e-lekcji.

 

Struktura satyry przypomina mowę:

wstęp z określeniem celu to wersy 1.–6.

rozwinięcie z argumentacją i przykładami to wersy 7.–70.

podsumowanie to wersy 71.– 80.

Poszczególne części łączy przede wszystkim temat: „świat zepsuty”.

Środki  stylistyczne zastosowane w pierwszych wersach utworu :Pytanie retoryczne – wersy 1.–4., apostrofa do satyry – wersy 4.–5 zapowiadają retoryczny charakter tekstu – przemówienie)

 

Przykładowy plan:

Teza: W kraju panuje bezprawie. Satyra to zepsucie obnaży.

Argument 1.: Przepadły wartości takie jak cnota i prawda czczone przez naszych przodków (wersy 7.–20.).

Argument 2.: Społeczeństwo jest zdemoralizowane: panuje nierząd, rozpusta, bezprawie (wersy 21.–34.).

Argument 3.: Dzieci nie szanują tradycji przodków (wersy 35.–58.).

Argument 4.: Zepsucie obywateli prowadzi do zguby państwa (wersy 59.–70.).

Wniosek: Państwo może się podnieść, jeśli obywatelom będzie zależało na jego dobru.

Pozdrawiam

Katarzyna Nowak